PARROCCA SAN GORG MARTRI

 

ST. GEORGE'S PARISH CHURCH

 
QORMI - MALTA

STATWA TA' SAN GORG MARTRI

TA' FARZINA

Minn GORG BORG

Wara hidma bejn l-Ghaqda Zaghzagh fi hdan il-Kumitat Festi Esterni wasal il-mument mistenni li jsir it-tqieghed u l-kxif ta' Mafkar dedikat kollu kemm hu lil San Gorg Martri u biex jibqa tifkira tal-Festi Centinarji 2003.

Kien il-Gimgha 23 ta' April meta fuq il-pedistal giet imqeda l-istatwa ta' San Gorg Martri mahduma miz-zaghzagh tewmin qriema Antoine u Christ Mifsud. Dan sar fuq inizjattiva ta' Josef Aquilina, segretarju tal-Kumitat ta-zaghzagh.

Il-Hadd 25 ta' April sar il-kxif wara li saru kemtejn mis-Sindku Roderick Galdes u s-Segretarju tal-Kumitat Festi Esterni Pawlu Sammut. Wara l-kxif tbierket u saru kemtejn mill-President tal-Kumitat Festi Esterni u Arcipriet tal-Parrocca Dun Frans Abdilla. Saret ukoll saret presentazzjoni tal-abbozz tal-istatwa mit-tewmin Mifsud u l-mudell tal-pedistall minn Silvio Pace lill Arcipriet biex jintrafaw fil-muzew tal-parrocca.


Ritratti: (c) Gorg Borg


 

 LAST UPDATED 27-04-2004

Hosted by www.Geocities.ws

1