เส้นใยแก้วนำแสง คืออะไร ???                                                                                                     เส้นใยแก้วนำแสง คืออะไร ???                                                                                                     เส้นใยแก้วนำแสง คืออะไร ???


เส้นใยแก้วนำแสง คืออะไร ???


ที่มา https://technologytimes.ng/broadband-infracos-to-get-n3b-fibre-subsidy-ncc-says/

      เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) คือสายนำสัญญาณที่ผลิตด้วยใยแก้วบริสุทธิ์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งสัญญาณแสงได้
    ในระยะทางไกลการสูญเสียสัญญาณต่ำและสามารถส่งข้อมูลได้ในขนาดมากๆ (Bandwidth) และไม่มีผลกระทบกับคลื่นสัญญาณรบกวน 
    และข้อมูลรั่วไหลได้ยาก 

โครงสร้างของเส้นใยแก้วนำแสง


    
ที่มา https://www.hstn.co.th/เส้นใยแก้วนำแสง         ที่มา http://www.leotech.co.th/2019/10/10/fiberoptical-cable/

      เส้นใยแก้วนำแสงประกอบไปด้วยใยแก้วที่ทำด้วยแก้วหรือพลาสติกคุณภาพสูง เรียกว่า Core หุ้มด้วยเปลือกหุ้มด้านใน เรียกว่า Cladding 
    ซึ่งมีค่าดัชนีในการหักเหของแสงต่ำกว่า Core และเคลือบด้วยสี (Coating) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 125 ไมครอนโดยรอบ 
    โดยสีจะแตกต่างกันไป 12 สี เพื่อช่วยบ่งบอกว่าสายใยแก้วนำแสงเป็นสายลำดับที่เท่าไร เนื่องจากเส้นใยแก้วนำแสงแต่ละเส้นมีขนาดเล็กมาก 
    สายใยแก้วจะถูกจัดเป็นชุด ชุดละไม่เกิน 12 เส้น อยู่ในท่อพีอี เรียกว่า Loose Tube และฉีดเจลลี่เข้าไปในท่อเพื่อประคองสายไฟเบอร์ออฟติก
      ในกรณีมี Loose Tube มากกว่า 1 Tube จะมีการทำให้สีแตกต่างกันเพื่อเรียงลำดับ Loose Tube เช่นเดียวกับเส้นใยแก้ว

ข้อดีของเส้นใยแก้วนำแสง


        - ความสามารถในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร รับส่งข้อมูลข่าวสารได้จำนวนมาก
        - กำลังสูญเสียต่ำ
        - คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่สามารถรบกวนได้
        - ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา
        - มีความปลอดภัยในเรื่องข้อมูลสูงกว่า
        - มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
        - อายุการใช้งานยาวนาน
        - มีความน่าเชื่อถือสูง
        - ปัจจุบันมีราคาถูก
    
ข้อด้อยของเส้นใยแก้วนำแสง


        - สายไฟเบอร์ออฟติกไม่สามารถโค้งงอได้เท่าสายทองแดงเนื่องจากการโค้งงอมากๆจะทำให้สายเกิดค่าลดทอนสูง 
         และอาจเกิดการแตกหักได้
        - เปราะบาง และแตกหักง่าย เมื่อมีแรกมากระทำกับตัวสาย จึงต้องระวังมาก
        - การติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะที่มีราคาแพงในการเข้าหัวและจะต้องใช้ช่างที่มีทักษะความชำนาญ 
         มีประสบการณ์มาติดตั้ง
        
      
         


เสร็จสิ้นสำหรับเนื้อหาในส่วน เส้นใยแก้วนำแสง คืออะไร ??? อยากรู้เพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาอื่น โปรดเลือกในแถมข้างบน                     Thank you for watching