ปลาผีเสื้อ Butterflyfish
เหมือนปลาสินสมุทร โดยให้สังเกตุที่ไม่มีเงื่ยงใต้เหงือกเหมือนปลาสินสมุทร พวกมันกินสัตว์เล็กๆ ตามพื้นตามซอกปะการัง ตอดกินแมงกระพรุน ดอกไม้ทะเล บางชนิดกินปะการังด้วย

ปลาผีเสื้อคอขาว
Redtailed butterflyfish

คอมีแถบขวางสีขาว หรือดูที่หางแดงก็ได้ 

ปลาผีเสื้อลายไขว้ 
Threadfin butterflyfish

มีครีบยาวเล็กเป็นจุดเด่นไม่ใหญ่เหมือนปลาโนรี 
ให้ดูที่ลายแถบสานไขว้กันไว้      

ปลาผีเสื้อแปดขีด
Eightbanded butterflyfish
 
มีลายขีดตามตัว 8 ขีดพบได้ทั่วไป
ปลาผีเสื้อลายเสือ
Meyer's butterflyfish

ดูที่ลายตรงและขวางสีดำในเส้นเดียวกัน เหมือนลายเสือเหมือนกันนะ
ปลาผีเสื้อพระจันทร์ 
Racoon butterflyfish

เหมือนตัวแรคคูนตรงตาสีดำ มีสีขาวล้อม มีลายสีดำช่วงหัวและหางเป็นจุดเด่น
ปลาผีเสื้อหน้าดำ
Hongkong butterflyfish

มีลายขาวโค้งที่หน้าคล้ายชนิดพระจันทร์ ลองสังเกตความต่างดู
ปลาผีเสื้อลายเสือทอง
Ornate butterflyfish

มีลายสีส้มเหลืองเฉียงๆข้างลำตัว 
ปลาผีเสื้อปากยาว 
Long-Nosed,C
opper banded butterflyfish
มีปากยาวและมีแถบบั้ง
ปลาผีเสื้อปากยาวหน้าดำ
Long-Nosed butterflyfish
มีปากยาว และหน้าสีดำ
ปลาผีเสื้อลายสี่เหลี่ยม 
Latticed butterflyfish
มีสีเหลืองลายตัวเป็นสี่เหลี่ยมแต่ไม่มีคอขาวนะ
ปลาผีเสื้อลายทแยง
butterflyfish

มีลายเหมือนลายไขว้แต่ไม่มีวงกลมสีดำที่หลัง และครีบยาวเล็ก
ปลาผีเสื้อลายขอบดำ
butterflyfish

คล้ายชนิดลายทแยงมาก ต่างกันที่หางจะใส
ปลาผีเสื้อลายเส้น
butterflyfish

มีขีดดำขวางลำตัว มีหน้าดำและหลังสีดำโค้ง
ปลาผีเสื้อชายธง
Black-wedge butterflyfish

คล้ายชนิดลายเส้นมากแต่มีแถบเทากลางตัว มีหน้าดำและหลังสีดำเป็นก้อน
ปลาผีเสื้อเหลืองคาดดำ 
butterflyfish

คล้ายชนิดชายธงแต่มีแถบดำ 2 แถบแทน
ปลาผีเสื้อหลังดำ 
Black-backed butterflyfish

คล้ายอีก 2 ชนิดข้างบนอีกแล้ว ดูว่าตัวสีขาวแล้วมีลายสีดำเฉียงขึ้น
ปลาผีเสื้อข้างลายหรือรูปไข่
Oval butterflyfish

มีลายข้างตัวตามยาวปากมีสีดำด้วย
ปลาผีเสื้อมะนาว
Speckled butterflyfish

มีตัวสีเหลืองและมีจุดดำๆเรียงกันเป็นเส้น
ปลาผีเสื้อเหลืองครีบดำ
butterflyfish

เหมือนชนิดมะนาวมากแต่มีครีบดำ ทั้งด้านบนและล่าง
ปลาผีเสื้อเหลืองข้างปาน
Bluespot butterflyfish

เหมือนชนิดมะนาวมาก แต่มีโคนหางเป็นวงกลมสีดำ 
ปลาผีเสื้อขาวดำ
Girdled butterflyfish

มีลายแถบขาว1 แถบและดำ 2 แถบ
ปลาผีเสื้อก้างปลา
butterflyfish

มีลายเหมือนก้างปลาเป็นจุดเด่น
ปลาผีเสื้อหางเหลี่ยม
Triangular butterflyfish

มีลายเหมือนชนิดก้างปลา แต่มีสีดำที่หน้า 2 เส้น และด้านหลังสีดำ

ปลาชนิดต่อไป              หน้าแรกรวมปลา

Hosted by www.Geocities.ws

1