ปลาวัว Triggerfish
พวกมันกินกุ้ง หอย ปู บางชนิดดุร้ายเพราะห่วงรังพื้นที่ 

ปลาวัวมงกุฎหรือตัวตลก 
Clown triggerfish

วงกลมขาวตรงท้องเป็นจุดเด่น หางพัดอย่างสวยงาม

ปลาวัวจมูกยาว 
Longnose filefish

มีจมูกยาวเป็นจุดเด่น

ปลาวัวอินเดีย 
Indian triggerfish

มีสีดำตลอดตัว
ปลาวัวลายส้มหรือหางเหลือง
Orangestriped triggerfish

มีหางเหลืองและลายตามตัวสีเหลืองเป็นจุดเด่น

ปลาวัวดำ
Redtooth or Niger triggerfish

มีหางเป็นรูปเสี้ยว สีตัวออกเทาน้ำเงิน ไม่ดำอย่างชื่อ
ปลาวัวไตตัน
Titan triggerfish
มีหน้าขาวตัวมีลายสานสีดำ มีขนาดใหญ่มาก 
ปลาวัวข้าวหลามตัด
็Hawaiian triggerfish
มีลายขีดตามตัวหลากสีฟ้า แดง ปากเหลือง

ปลาชนิดต่อไป              หน้าแรกรวมปลา

Hosted by www.Geocities.ws

1