Rapporter över utfört inventeringsarbete

På denna sida finns de färdigställda rapporterna. Vi beslöt oss för att rapporteringen skulle ske tingsvis i enighet med den gamla tingsindelningen på Gotland. Som du ser återstår 17 stycken ting att inventera! Inom dessa områden finns det drygt 150 kända ödegårdar och därtill ett stort antal intressanta platser där det eventuellt legat bebyggelse från medeltiden och fram till ca 1700.

Tillbaka till projektet Gotländska ödegårdar

Undersökta:

Hoburg ting

Forsa ting

Hemse ting

Återstår:

Rute ting

Lummelunda ting

Bro ting

Bäl ting

Endre ting

Dede ting

Lina ting

Stenkumla ting

Banda ting

Halla ting

Hejde ting

Kräklinge ting

Garde ting

Eksta ting

Burs ting

Hablinge ting

Eke ting

 

Hosted by www.Geocities.ws

1