Det var vi som planerade och utförde arbetet!

Hej! Mitt namn är Malin Eriksson och jag är född 1971 i Falun, Dalarna. På gymnasiet gick jag en hälso- och sjukvårdslinje och arbetade därefter fem år på de olika akutavdelningarna vid Falu lasarett. "Längtan efter kulturen" blev dock till slut för stor. Sommaren 1995 åkte jag till Gotland för att bevista en kurs i arkeologi och jag fastnade direkt; såväl vid ön som ämnet! 1996 började jag läsa arkeologi vid Högskolan på Gotland och har sedan dess även studerat historia och några poäng kulturgeografi med GIS. Hösten 1999 involverade jag mig i projektet "I Trädgudars land" vid Skogsvårdsenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län, vilket syftade till att inventera de gotländska skogarna på forn- och kulturhistoriska lämningar. Linda och jag startade under hösten 2000 upp ett underprojekt till trädgudarna, nämligen "Gotländska ödegårdar," en arbetsuppgift jag trivdes enormt bra med. Den digitala tekniken som ett verktyg och hjälpmedel i arbetet är någonting som intresserar mig.


Mitt namn är Linda Corneliusson. Jag är född och uppväxt utanför Varberg. På gymnasiet gick jag humanistisk linje. Efter studenten -94 åkte jag till Skottland och jobbade som aupair i en fransk familj i tio månader. Eftersom jag trivdes i Aberdeen stannade jag ytterligare ett år och arbetade då inom bar- och restaurangbranschen. Hemkommen från Skottland bar det av till Gotland för att läsa arkeologi vid Högskolan i Visby. Nu är studierna avslutade och jag arbetar på Länsstyrelsen i Kalmar. Mina huvudämnen är arkeologi och historia.
I samband med min D-uppsats i arkeologi kom jag i kontakt med historiskt kartmaterial. Jag fann då hur användbart detta material är, bl a för att spåra gammal bebyggelse. När jag började diskutera detta med Malin, fann vi att våra intressen var gemensamma. Ur diskussionerna föddes projektet "Gotländska ödegårdar."

Tillbaka till projektet Gotländska ödegårdar

 

Hosted by www.Geocities.ws

1