Doma�a stran skupine mojstrov nevrolingvisti�nega programiranja (NLP)
http://health.groups.yahoo.com/group/nlp_mojster/
[email protected]
Zakaj?
Kaj?
Kako?
Kaj �e?
Copyright � 2005  "ufkoti"
Knjiga gostov:
1. Zemljevid ni ozemlje
2. Ljudje se odzivamo na osnovi svojega lastnega zemljevida.
3. Za  vsakim vedenjem se skriva pozitiven namen.
4. Pomen komunikacije je v odzivu, ki ga dobi�.
5. Ne obstaja neuspeh - samo povratna informacija.
6. Um in telo vedno vplivata drug na drugega.
7. Vedno spo�tujemo model sveta vsakega posameznika.
8. Vsak posameznik ima v sebi vse notranje vire, ki jih potrebuje za svoje lastne spremembe.
9. Ni mo�no ne-komunicirati.
10. Imeti izbiro je bolje kot jo ne imeti.
11. Odpor v komunikaciji pomeni pomanjkanje dobrega stika.
12. �e tisto kar po�ne� ni u�inkovito, stori kaj drugega.
Pi�ite nam !
Hosted by www.Geocities.ws

1