Några debattinlägg 2005

 

Hellre förklok än efterklok

Den stora Asienkatastrofen orsakades inte människor. Den hade inte kunnat förebyggas. Vi kan därför inte skylla på någon människa. Det är jämmerligt att höra efterkloka kommentatorer nu anklaga Sveriges regering.

Bättre än att vara efterklok är att vara förklok. Att göra något för att förebygga en del framtida stora naturkatastrofer. Det kan vi göra genom att ta vårt ansvar för utsläppen av växthusgaser på allvar.

Tänk om alla de, som nu motarbetar kraftfulla åtgärder mot bilismens koldioxidutsläpp -. ledarskribenter, motorjournalister, bilistorganisationer, oljebolag, bilfabrikanter och borgerliga politiker – tänk om de skulle använda sin makt till att istället bidra till minskade utsläpp. Tänk om katastrofen skulle få oss alla att istället för bilen eller flyget använda miljövänligare trafikslag - i de fall det går. Tänk om bilköpare istället för stora, tunga bensinslukande bilar skulle välha bensinsnåla fordon.

Tänk om vi alla svenskar – och andra människor i den rika världen -skulle nöja oss med vårt ”rättvisa miljöutrymme” ifråga om koldioxidutsläpp; det handlar troligen om något hundratal liter bensin per år. Då skulle vi kanske slippa känna oss skyldiga och vara efterkloka när nästa stora klimatkatastrof kommer

 

Vem är skyldig vid nästa naturkatastrof?

Den stora Asienkatastrofen orsakades inte människor. Den hade inte kunnat förebyggas. Vi kan därför inte skylla på någon människa. Eftersom många alltid vill hitta en syndabock, när det händer olyckor, har vi fått se och höra en stark kör av kritik mot Sveriges regering. Det är jämmerligt.

Människors aktiviteter kan däremot ha bidragit till de förödande stormarna över Sverige. Vi vet att den globala uppvärmning, som orsakas av våra utsläpp av växthusgaser, ger ökade väderkatastrofer.

Viktigare än att leta syndabockar är naturligtvis att fråga sig, om man kan göra något för att förebygga framtida naturkatastrofer. Svaret är, att det kan vi göra genom att ta vårt ansvar på allvar, när det gäller utsläppen av växthusgaser.

Tänk om alla de, som nu motarbetar kraftfulla åtgärder mot bilismens koldioxidutsläpp -. ledarskribenter, motorjournalister, bilistorganisationer, oljebolag, bilfabrikanter och borgerliga politiker – tänk om de skulle använda sin makt till att istället bidra till minskade utsläpp från trafiken. Tänk om katastrofen skulle få oss alla att istället för bilen eller flyget använda miljövänligare trafikslag - i de fall det går. Tänk om bilköpare istället för stora, tunga bensinslukande bilar skulle välja bensinsnåla fordon.

Tänk om vi alla svenskar – och andra människor i den rika världen -skulle nöja oss med vårt ”rättvisa miljöutrymme” ifråga om koldioxidutsläpp. Det handlar troligen om något hundratal liter bensin per år. Då skulle vi kanske slippa känna oss skyldiga och vara efterkloka när nästa stora klimatkatastrof kommer

 

Linx och naturkatastrofer

Vad lär vi oss av naturkatastrofer? Vi borde lära oss, att det är mindre viktigt att leta syndabockar än att fråga: kan man göra något för att förebygga framtida katastrofer? Det är ju faktiskt så, att människors aktiviteter, som orsakar klimatförändringar, bidrar till en del naturkatastrofer. Trafikens utsläpp av koldioxid bidrar till en global uppvärmning, som leder till ökade väderkatastrofer.

Samtidigt som vi läser att Linx-tåget mellan Stockholm o Oslo upphör, drabbas vi av stormen. Linx upphör pga. att så många människor väljer flyg istället för tåg. Flyg är det trafikslag som per personkilometer ger mest koldioxidutsläpp. Bilen är näst väst. Tåget är bäst.

Resor med flyg och bil är för billiga i förhållande till tåget. Flyget åläggs nästan inga miljöskatter. Bilismen tydligen för låga.

Tänk om alla de, som propagerar för flygresor och alla de som motarbetar kraftfulla åtgärder mot bilismens koldioxidutsläpp -. ledarskribenter, motorjournalister, bilistorganisationer, oljebolag, bilfabrikanter och borgerliga politiker – tänk om de skulle använda sin makt till att istället bidra till minskade utsläpp från trafiken. Tänk om katastrofen skulle få oss alla att istället för bilen eller flyget använda miljövänligare trafikslag - i de fall det går.

Då skulle vi kanske slippa känna oss skyldiga och vara efterkloka när nästa stora klimatkatastrof kommer

 

Grön förstamaj?

Sedan 1889 är 1 maj den internationella arbetarrörelsens manifestationsdag och sedan 1939 är det helgdag i Sverige. Vid ett tillfälle, 1 maj 1940, deltog samtliga svenska partier i Förstamajtåget. I främsta ledet gick bl.a. högerledaren.

Även om parollerna 1 maj ofta handlat om socialism och fackliga rättigheter så har det också ofta rört sig om demonstration för fred, mänskliga rättigheter och internationell solidaritet.

Innan jag blev miljöpartist 1981 deltog jag i förstamajtågen bakom sådana paroller – trots att jag inte tillhörde något vänsterparti. Som medlem av Miljöpartiet har jag emellertid känt det fel att gå med i tågen, som arrangerats av andra partier.

I år råkade jag vara i Genève 1 maj. Jag fann där till min glädje att De Gröna deltog som parti i demonstrationståget. Förutom De Gröna deltog olika vänsterpartier och invandrargrupper och man hade som gemensamt motto ”För ett öppet och solidariskt Schweiz”

Demonstrationståget avslutades med en familjefest i en park med tal, bokbord, mat och dryck.

Borde inte Miljöpartiet i Sverige också demonstrera 1 maj?

 

Klimat och transporter

Häromdagen kom rapporten från Europeiska miljöbyrån, att klimatförändringarna i Europa nu är de största på 5.000 år.

­ Utan verkningsfulla åtgärder de närmaste årtiondena kommer befolkningen i Europa att tryckas ihop mot mitten då istäckena i norr smälter bort och öknarna i söder breder ut sig, varnar miljöbyrån.

Samma dag möts vi i HP av en halvsidesannons från bilbranschens resursstarka propagandaorgan ”Utan bilen stannar Sverige”. Med rubriken ”Det finns faktiskt ingen tunnelbana i Hylte” låtsas kampanjmakarna ömma för glesbygdsbor i sin strävan att motarbeta avgifter på miljöskadliga bränslen.

Motorbranschen, som länge förnekat att utsläppen av växthusgaser utgör något problem, har nu accepterat att något behöver göras, Men man vill inte ha effektiva åtgärder mot miljöskadliga utsläpp. Man vill att folk ska köpa nya bilar istället.

Rimligen inser branschen det tämligen självklara. Nämligen att det är ökade kostnader på miljöskadliga bränslen som leder till att miljövänliga alternativ kommer fram och kommer till användning. Men man låtsas inte förstå det mest elementära i marknadsekonomin.

Människor måste kunna förflytta sig – såväl i storstad som landsbygd. Vi måste se till att transporterna kan ske på ett sätt som inte leder till klimatkatastrofer.

 

Minne av terrorattack

Mot bakgrund av terroristattackerna i London diskuteras vad det kan finnas för motiv bakom attackerna. Några föreslår att det bara är onda galningar eller religiösa fundamentalister som utför terrordöd. Det finns anledning påminna om att det den 6 augusti är 60-årsdagen av en av världens blodigaste terrorattacker, utförd i demokratins namn, nämligen atombombningen av Hiroshima, då ungefär 75 000 människor dödades.

Var det en ond och galen president Truman som beordrade denna terror? En terrorattack som hälsades med jubel av USA:s befolkning. Var Churchill och Roosevelt ondskefulla mördare som borde ställas inför rätta med anledning av att de i kampen för Europas frihet beordrade lika blodiga terrorattacker? De brände ihjäl över 40 000 oskyldiga civila i Hamburg vid attackerna 24–25 och 29–30 juli 1945, varvid minst 40 000 civila dödades. De dödade på liknande sätt 124 000 civila i Dresden 13-15 februari 1945 och 124 000 i Tokyo 10 mars samma år.

Terrorattacker är onda och bör fördömas. Men bombningarna under Andra världskriget lär oss att man inte bör nöja sig med alltför banala förklaringar till terrorattackers orsaker.

Debattinlägg 2006

Home

Hosted by www.Geocities.ws

1