הדועסה" גוד פונס לש שדחה קסידהמ ןושארה רישה אוה SNOOP DOOG
םינושארה תומוקמל עיגה ,םובלאה תאצ רחאל רצק ןמז אציש רישה . "הנורחאה
.ב"הראב םגו הפוריאב םג
םירישב תושעל םירפארה םיגהונש ומכ ,ןבומכ ,ומצע ... תא ללהמו רש פונס רישב
.ול שיש םיפיה םייחהו ולש תורוחבה לע ,ול שיש קלידקה לע רש פונס .םהלש

רישה תולימ

[Intro]
S-N-double-O-P D-O-double-giz-ee
D-O-double-giz-ee
D-O-double-giz-ee
(repeat x2)

[Snoop talks over Intro]
Izzle kizzle, fo' schizzle
My nizzle, what you sizzle?
Fo' schizzle bizzle, ha ha

(Snoop Dogg)
Me and my partner, in my Impala
Poppin our collars, tossin up dollars
A truck on the side of with hoes that wanna follow
Bet a hundred dollars that they all wanna swallow
Doggy Doggfather
I do it to you real hard then it gets harder
It's nada - thang on mine, bang on mine
I smoke an ounce and bounce at the same time
It's off the limbo with Timbo, you motherfuckin bimbo
So quit knockin at my window, you nympho
Maniac, bring it back, now shake it up
Put it on the table, now break it up
Give it to me, now put a lighter on the end of it
It really don't matter what you spent on it
As long as you're gettin what you paid for
That's what it's made for, ain't that what you stayed for?

(chorus)
Who's that dippin' in the Cadillac?
Snoop Dogg
Smoke till your eyes get cataracts
Snoop Dogg
You've got a girl lay her on her back
Snoop Dogg
Millionaire, makin that paper stack
Snoop Dogg

(Snoop)
You play me and I'll play you
You pay me and I'll pay you
Hold on boo, you got the game all wrong
This aint your thang, this my song
Move on, we in the club, at the Shark Bar
Valet my keys, and park my car
No snap shots, cuz I might get popped
As I slide by security, givin 'em props
First thing I do, when I get in
Let me take you back to when I first slid in
Grab my gin and, get my woman, put my bib in, no bullshittin
We be sippin, in the corner
With smoke comin' from up under us like we sittin in the sauna
Burnin' up the charts, break a bitch off hard
Little mama don't you start

(chorus)

S-N-double-O-P D-O-double-giz-ee
D-O-double-giz-ee
D-O-double-giz-ee
(x2)

(Snoop)
Tick tock, the ice on my watch
Slap me 'cross the face around 2 o'clock
But the party don't stop till we blow up
Now every little nigga wanna show up
Manuev'in to this, groovin to this
Dippin to this, flippin to this, trippin to this
Ain't no skippin to this, trust this
Bust this, it's too hot to touch this
He say, she say, I say no way
Don't need foreplay, ok, obey
Everything that I say
And every day'll be like a holiday
I put you in the front seat of my car
And roll you round town like a superstar
Recline your seat and turn up the beat
Number one with a bullet, rollin down the mothafuckin backstreets

(chorus x2)

(Timbaland making vocal scratches to fade)

Hosted by www.Geocities.ws

1