Inicio
Historia
Personajes
Galeria
Descargas
Musica
CD's
Pasteleria Tirol
Mini Juegos On-line
Seiyuu
Clamp
BBS
Firmar libro de visitas
Ver libro de visitas
WebMaster
Links
 
E-Mail

Personajes

Hideki Motosuwa Chii (Elda) Hiromu Shimbo Sumomo
Minoru Kookubunji Yuzuki Hiroyasu Ueda Yumi Ohmura
Takako Shimizu Hibiya Chitose Chii (Freya) Kotoko
Perso-com Chobits Zima y Dita  

 

1
Hosted by www.Geocities.ws