do Trường Sơn DHN thực hiệnXin quý độc giả lưu ý:
Kể từ ngày 26 tháng 10-2009 này tất cả những trang web của Geocities.yahoo.com sẽ bị ngưng hoạt động. Từ trước đến nay những trang này đều miễn phí.
Như vậy “Trang Người Lính Già” của Trường Sơn DHN này cũng sẽ ngưng hoạt động kể từ ngày đó. Để tiếp tục, chúng tôi đã tìm được địa chỉ mới tại:
       http://nhd18.nhansinh.com/
Xin quý độc giả ghi lại địa chỉ này để sau này tiếp tục đọc.

       Bài mới :
Sách mới:
             " Cuộc Di Cư Của Người Việt Nam "
            Nguyên tác: " L'exode Vietnamien", tác giả: Patrice Franceschi
            Dịch giả: Thùy Dương N. K.
            (đang dịch)

** Chuyện dài xã hội chủ nghĩa - (Bài của Thùy Dương N. K.):
        - "Bát Nhã- Tam Tòa- Bauxít- Uranium- hay mất nước"

       


   Lưu Trữ :    Những bài từ năm 1999 đến nay.

Đọc sách của
dịch giả Dương Hiếu Nghĩa:


(Xin bấm vào hình cuốn sách)

 - Sách mới: Giã biệt với Sài Gòn
(đã hoàn tất)
Nguyên tác: Adieu à Saigon
tác giả: Jean Lartéguy
 - Cuốn sách : "Mẹ Việt Nam ơi, dân ta có tội tình gì ?"
(đã hoàn tất)

Nguyên tác: Viet Nam - Qu'as tu fait de tes fils?
tác giả: Pierre Darcourt
 VNCH bi. bu+'c tu+? - Cuốn sách : "Nước VNCH bị bức tử"  
(đã hoàn tất)

Nguyên tác: La Mort du Viet Nam
tác giả: Vanuxem
Tha'ng Tu+ nghie^.t nga~ - Cuốn sách : "Tháng Tư Nghiệt Ngã": 
(đã hoàn tất)

Nguyên tác: Cruel Avril - 1975/ La Chute de Saigon
tác giả: Olivier Todd

 

(Xin bấm vào hình cuốn sách)
 

Hosted by www.Geocities.ws

1