Trang Chinh
 
 
 
 

Người Xưa Đâu


          
Bên sông vắng bóng con đò
           Người xưa, em hỡi bây giờ ở đâu
           Sông Hàn nước vẩn trong xanh
           Bèo trôi lơ lững về đâu trong chiều
           Chiếc cầu một bóng đìu hiu
           Người đi qua lai dập dìu hàn uyên
           Phố xưa nay đổi thay nhiều
           Nhưng lòng anh vẫn một chiều yêu em

                                       Nguyễn Hữu Cường

                 
            *  Tặng Nguyễn Thị Mỹ Dung

 

                                                                          
   
                                                                    
                                                             
 

Next

                                                                                                          

Hosted by www.Geocities.ws