Russian
W narożniku zwierciadła pieczęć zastygnięta
Straconych nadziei zacisza,
Wymęczonych srogim wykrzyknikiem: Czekać!
Zgubionych w czczych obietnicach.strona główna
Hosted by www.Geocities.ws

1