Russian English

Negar Hasan-ZadeNegar Hasan-Zade
Negar Hasan-Zade urodziła się 5kwietnia w Baku w sowieckim wówczas Azerbejdżanie. Na uniwersytecie w Baku studiowała rosyjski język i literaturę. W 1998 roku ukończyła studia. W roku 2000 opublikowała w Baku tom poezji po rosyjsku. W 2001 roku została najmłodszym członkiem Związku Literatów Azerbejdżanu. Od roku 2000 mieszka w Wielkiej Brytanii. W 2002 roku jej tom wierszy został wydany w Londynie pod tytułem ON WINGS OVER THE HORIZON. W tym samym roku Narodowa Akademia Azerbejdżanu przyznała jej nagrodę literacką za najlepszą książkę poetycką poprzedniego roku. W niniejszej witrynce prezentujemy kilka jej wierszy w poslkim przekładzie. Są to jednak przekłady raczej szkicowe niż linwistyczne, dlatego znającym język rosyjski radziłbym również zajrzeć na strony z rosyjskim oryginałem.


Wiersze Negar w polskim przekladzie:

Czymże jest okamgnienie? Wieczność w nim jest skryta...
Gdzieś wśród piasku, na bezdrożu drogi...
Pusty, marny jest ten świat...
Znajdę kiedyś miłości i ciepła zakątek...
W narożniku zwierciadła pieczęć zastygnięta...
Tak jak piasek przez palce ...


Rosyjska strona Negar.*

Hosted by www.Geocities.ws

1