Ontstekingen, voedselallergie, inflammatoire voeding, kanker en obesitas

 

 

Na weefselschade volgt een ontstekingsproces, met zwelling, roodheid, warmte en pijn, met het doel het weefsel te herstellen van infectie, allergeen, een vreemd lichaam, antigenen, neoplasma,... via de aantrekking van leukocyten die infectueuze of schadelijke componenten vernietigen en resten van beschadigd weefsel verwijderen.

Door allerlei factoren kan een ontsteking echter ongecontroleerd of chronisch worden, bvb door mechanische overbelasting, overtraining, inflammatoire voeding, voedingsallergieën en –intoleranties,... (zie verderop).  Dan kan ook gezond weefsel afgebroken worden en wordt  de algemene gezondheid teveel belast en verzwakt met verhoogde vatbaarheid voor andere ziekteverwekkers.

 

Chronische ontstekingen spelen een rol bij talrijke aandoeningen bvb reumatoïde artritis, arteriosclerose, MS, diabetes, dementie, obesitas, metabool syndroom, voedselallergieën en –intoleranties, astma, artrose, kanker, depressie, psoriasis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, lupus erythematodes,...

 

Ontstekingen hebben een nuttige functie, nl.:

·        Plaatselijke verwijding van bloedvaatjes waardoor makkelijker en meer nuttige stoffen worden aangevoerd en afvalstoffen worden afgevoerd

·        Aanvoer van witte bloedcellen en vrijkomen van prostaglandinen, TNF, interleukinen e.a. om de vernietiging van bacteriën te bewerkstelligen

·        Verwijdering van beschadigd weefsel en aanmaak van nieuw weefsel

 

 

Er zijn talrijke factoren, gewoontes, dranken, voedingsmiddelen en stoffen die ontstekingsbevorderend werken en deze situeren zich binnen de klassieke Westerse cultuur.  Het hoeft niet te verwonderen dat er een verband bestaat tussen de Westerse cultuur en talrijke beschavingsziektes.

Anderzijds zijn er ook talrijke factoren die ontstekingsremmend werken.  De laatste jaren wordt hierrond veel onderzoek gedaan.

Ontstekingen dienen we in het groter kader van de immuniteit te plaatsen.

 

Hebben een bevorderende invloed op ontstekingen, het ontstaan en groei van kwaadaardige cellen, of een remmende invloed op het immuunsysteem in het algemeen:

 

 

 

Hebben een remmende invloed op ontstekingen, het ontstaan en groei van kwaadaardige cellen, of een bevorderende invloed op het immuunsysteem in het algemeen:

 

 

Over de meeste van deze factoren vindt je een meer uitgebreid artikel op de website.

 

Geraadpleegde bronnen:

Deelstra, H., Vreemde stoffen in onze voeding, Pelckmans, Kapellen, 1996

Servan-Schreiber, D., Antikanker, een nieuwe levenswijze; 2008

Meijer, O.G. & van Kampen, T., Kijk op kanker, Van Gorcum, Assen, 1984

 

 

Ontstekingen en kanker

 

Kankercellen kunnen niet op eigen kracht in weefsels doordringen.  Daarvoor hebben ze een omgeving nodig die hun groei bevordert, hen grondstoffen levert nodig voor hun ontwikkeling en bevorderlijk is voor hun mutaties.

Een zaadje in de bodem heeft zon en water nodig om de voedingsstoffen uit de bodem te halen voor hun groei.  Zo zijn er twee soorten prekankerfactoren in de omgeving van de prekankercellen nodig voor de ontwikkeling van kanker.

De eerste factor verandert de functie van de omgevingscel en dwingt deze om een aantal stoffen af te scheiden, die bijdragen tot de ontwikkeling van de tumor door de voorziening van een nieuw netwerk van bloedvaten.  Tevens baant de microtumor zich aldus een weg door het weefsel.

De tweede factor zijn de ontstekingscellen van het immuunsysteem.  Deze macrofagen (witte bloedcellen) produceren actieve stoffen tegen ziekteverwekkers om ze te elemineren.  Dit veroorzaakt een ontsteking, die ook nuttig is om beschadigd weefsel te herstellen dmv de talrijke groeifactoren die door de ontstekingscellen worden afgescheiden.  Deze groeifactoren versnellen de komst van gezonde cellen en zorgen voor de vorming van nieuwe bloedvaten.  Normaal is dit van korte duur.  Dit kan echter van lange duur worden onder bepaalde omstandigheden: overgewicht, roken, te weinig omega 3 vetzuren, te veel slechte vetten, te veel calorieën,...). 

Chronische ontstekingen veroorzaken diverse ziektebeelden en er is een verband tussen deze ziektebeelden en de stijging van de kans op kanker:

·        als er zich kankercellen in het betreffende ontstoken weefsel bevinden, kunnen deze de ontstoken cellen dwingen om groeifactoren, enzymen en andere stoffen te produceren waarmee ze zich een weg kunnen banen door het weefsel en een nieuw netwerk van bloedvaten kunnen ontwikkelen (angiogenese), onmisbaar voor hun groei.

·        in tumoren kan men veel immuuncellen vinden die een chronische ontsteking veroorzaken

·        tumoren maken de neurotransmitters aan die ontstekingen controleren; als men deze ontstekingstransmitters afremt, belemmert dit de ontwikkeling van kanker

·        genetische variaties van ontstekingsgenen beïnvloeden de kans op kanker en de ernst ervan

·        men heeft ontdekt dat langdurig gebruik van ontstekingsremmers (vb Vioxx, Celebrex) de kans op bepaalde vormen van kanker verminderen

·        de voortdurende aanwezigheid van cellen die ontstekingen veroorzaken is ideaal voor prekankercellen die hierdoor hun pogingen kunnen versnellen om te muteren waardoor ze nieuwe eigenschappen krijgen die nodig zijn voor hun woekering

·        normaal zijn al die ontstekingsfactoren bedoeld voor het herstel en de genezing van het betrokken weefsel, maar deze factoren helpen ook om kankercellen te overleven.  Deze factoren activeren een eiwit (NFêB) dat de productie van het enzym cyclo-oxygenase-2 (Cox-2) opvoert, betrokken bij de aanmaak van stoffen die ontstekingen veroorzaken, leident tot een toename van het aantal macrofagen en andere immuuncellen.

 

Er is dus sprake van een vicieuze cirkel...

Zo kan dus een ontsteking van de maag, de darmen, eileider, blaas, slokdarm, prostaat, schildklier enz het ontstaan van kanker in die organen bevorderen.  Men neemt tegenwoordig aan dat één op de zes gevallen van kanker rechtstreeks in verband te brengen is met chronische ontstekingen.

 

Aansluitend op de twee soorten prekankerfactoren, is de tweeledige benadering van kanker:

1. De aanval openen op die cellen die tumoren in wording zijn om te beletten dat ze zich vermenigvuldigen

2. De omgeving zodanig verbeteren dat deze geen elementen bevat die een geschikt klimaat vormen voor de groei van tumoren

 

Heel wat aspecten in onze voeding en onze levenswijze voldoen aan deze benadering.  Dit betekent dat we niet machteloos staan tegenover kanker en dat we erg veel kunnen bijdragen aan de voorkoming en terugdringing van kanker door allerlei veranderingen in onze voedings-, levens- en denkwijze.

 

 

 

Ontstekingen en overgewicht/obesitas

 

“Als men goed wil eten, vindt men tegenwoordig de beste voeding die er is: als men slecht wil eten, vindt men tegenwoordig de slechtste voeding die er is” (Stefaan de Wever).

Waar een eeuw geleden ondervoeding een groot probleem was, is het nu overvoeding.  De industriële revolutie, de intensieve chemische landbouw, de massaproductie en het internationaal transport zorgen voor een kwantitatieve overvoeding en een kwalitatieve ondervoeding, op alle mogelijke manieren bewerkt en arm aan vitamines, mineralen, enzymen, gezonde vetten en rijk aan additieven, zout, slechte vetten, geraffineerde suiker, geraffineerde zetmelen en calorieën.  Ook de grootte van de porties neemt toe. 

 

Mensen eten  veel meer dan ze nodig hebben, het honger- en verzadigingscentrum in de hersenen wordt kunstmatig misleid dankzij de suiker, het zout, de smaak-, geur- en kleurstoffen, de goedkope prijs en ingenieuze marketingstrategieën.  De industrie en de economie heeft er belang bij u zo vol mogelijk te proppen en steeds meer te laten eten, want meer eten is meer winst.  Kassa kassa.  Bovendien bestaat er geen overheidsinstantie die een waardeoordeel uitspreekt over de gezondheidswaarde van de voedingsproducten: alles mag op de markt gebracht worden.  Vrijheid, blijheid, ook als het de gezondheid schaadt. 

Voor dit vrijheidsprincipe betaalt de samenleving een hoge prijs: kijken we maar naar de gevolgen van alcohol op het vlak van verkeersslachtoffers en gezinsdrama’s en van tabak op het vlak van gezondheid en gezinsdrama’s als gevolg van de vele sterftes tgv longkanker.  Nog eerder zal men dure preventiecampagnes voeren, de politie belasten met WODKA-acties, enz. dan de productie, distributie en verkoop van alcohol en tabak gewoon te verbieden.

Handige commercanten zijn ook slim genoeg om te profiteren van de overgewichtepidemie en willen u graag alle mogelijke dure afslankingsproducten en –methodes aansmeren.  Kassa kassa.  U passeert dus twee keer aan de kassa...

En als ook dat niet helpt, kan u nog steeds in begeleiding gaan bij artsen specialisten die allerlei onderzoekingen laten doen, u allerlei medicatie voorschrijven, een liposuctie uitvoeren of een maagring plaatsen.  Kassa kassa.

 

Een andere factor die een rol speelt, is het gebrek aan lichaamsbeweging door het vele zittend werk, het zitten voor TV, het zitten voor PC,...

Vanaf een BMI van 25 lijdt men aan overgewicht, vanaf 30 aan obesitas.  Er wordt geschat dat over de hele wereld een miljard mensen te zwaar zijn en sinds de jaren 1960 leiden er meer dan twee keer zoveel mensen aan overgewicht, en het wordt alleen maar erger.  In de VS sterven er meer mensen aan ziektes die te maken hebben met obesitas dan aan de gevolgen van tabak.

Overgewicht verhoogt het risico op zowat alle aandoeningen, maar vooral die van het beenderstelsel, de gewrichten, hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen van kanker (baarmoederslijmvlies, slokdarm, nieren, lever, darm/rectum, maag).

 

Een grote hoeveelheid energierijk voedsel veroorzaakt een teveel aan suiker in het bloed, waarop de pancreas veel insuline produceert om die suiker te absorberen in de spieren, de lever.  Een paar uur na de maaltijd ontstaat dan echter een toestand van hypoglycemie, waardoor de reflex ontstaat om opnieuw te gaan eten.  Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel.

Vetcellen slaan vet op en produceren vetzuren bij zware inspanning om spieren van energie te voorzien.  Bij obesitas zin de overvette cellen ontregeld, waardoor ze te veel vetzuren afscheiden.  Dit dwingt de lever en de spieren deze vetten te gebruiken ipv glucose.  Hierdoor blijft het glucosegehalte in het bloed hoog, ondanks de aanmaak van veel insuline.  Dit gehalte aan insuline:

·        doet het gehalte aan andere hormonen of groeifactoren stijgen.  Deze stimuleren de vermeerdering van cellen in omringende weefsels en vergroten het risico op kanker.

·        zorgt voor het ontstaan van insulineresistentie waardoor diabetes type 2 ontstaat.

·        zorgt voor de aanmaak van ontstekingsbevorderende stoffen, die diabetes in de hand werken en een gunstige omstandigheid creëren voor prekankercellen

Vetcellen maken gebruik van een dicht netwerk van bloedvaten in het opgezwollen vetweefsel om factoren te verspreiden die ontsteking en angiogenese bevorderen, eveneens een gunstige factor voor de groei van kanker.

Hierdoor komt men terecht in een toestand van chronische ontsteking als gevolg van een teveel aan calorieën, en een tekort aan kankerwerende en ontstekingsremmende stoffen zoals allerlei fytochemicaliën in groente, fruit, noten, kruiden en omega-3 vetzuren in vette vis, noten, bio eierdooier, bepaalde olieën.

 

Verder speelt het teveel aan vrije radicalen als gevolg van de Westerse voeding en stress een rol in de beschadiging van DNA, wat leidt tot een snellere veroudering, ziektes en een bijdrage levert tot het ontstaan en de groei van kanker.  Zie ook de tekst over vrije radicalen op de website.

Andere factoren ivm overgewicht zijn: erfelijke aanleg, een verstoord zuur/basenevenwicht, eten als doel ipv middel, het jojo-effect, onvoldoende uitscheiding van afvalstoffen, psychische spanningen, bepaalde medicamenten, hormonale stoornissen, niet ontdekte voedselallergieën of –intoleranties, vochtretentie, onwetendheid en onverschilligheid ivm voeding en drank, constipatie, te veel darmgassen, te weinig slaap, roken, te veel eiwit, fructose-intolerantie,...  Voor meer uitleg over deze factoren verwijs ik naar de tekst op de website over overgewicht.

 

Zo zien we hoe de voedingsindustrie door de productie van calorierijk, geraffineerd en kwaliteitsarm voedsel en hun marketingstrategieën bijdraagt tot de moderne kwalen van de Westerse wereld zoals overgewicht, diabetes en kanker, terwijl ze de winsten opstrijken.  Ook de overheid draagt zijn steentje bij door de afwezigheid van een soort controle-instantie en door het vrijheid – blijheid principe.

Met een beetje politieke moed zou men, in het belang van de volksgezondheid, een en ander kunnen verbieden of taksen kunnen heffen op geraffineerde suiker, geraffineerde zetmelen, geraffineerd zout, geraffineerde vetten, transvetzuren, additieven, insecticiden, herbiciden, fungiciden, pesticiden enz.  Hiermee kunnen ze dan hun hypocriete campagnes financieren om de bevolking te leren gezond te eten, net zoals ze met taksen op tabak en alcohol hun hypocriete campagnes en initiatieven kunnen financieren om mensen ertoe aan te zetten te stoppen met roken en “matig” te zijn met drinken van alcohol.

 

Anderzijds kunnen we het gebrek aan kritische zin, het gebrek aan discipline, zucht naar comfort en ook de gemakzucht en onverschilligheid van een groot deel van de bevolking niet onbesproken laten.  Liever onderdrukken ze hun frustraties over deze deprimerende en vervuilde samenleving en houden ze zich zoet met snoep, chips, TV-worstjes, koffie, roken, alcohol, energydrinks, illegale drugs, roddel- en andere pulpblaadjes, sex, videogames, voetbal, sms-jes de hele dag, TV-soaps en spelletjes, slikken van medicijen en vitaminepillen, enz.  Ze komen alleen op straat als er aan hun inkomen getornd wordt of als ze hun werk dreigen te verliezen.  Een betoging tegen de chemische landbouw, tegen fastfoodketens, tegen de tabaksindustrie, tegen GSM-operatoren, tegen de alcoholindustrie, tegen de suikerfabrieken enz. moeten we niet verwachten.

Alle macht ligt bij de consument maar deze is er zich niet van bewust.

Kanker is niet alleen een ziekte van het lichaam, maar ook van de maatschappij, van laksheid en gemakzucht van de overheid en de bevolking.

Het terugdrinken van kanker vraagt o.a. een verandering van gewoontes, een andere mentaliteit, een krachtdadige overheid, een ethisch, ecologisch en gezondheidskundig verantwoorde voedingsindustrie en landbouw.

 

 

Ontsteking en voedselallergieën of –intoleranties

 

Door blootstelling aan voedselallergenen kan het darmslijmvlies ontstoken of beschadigd raken, het zgn lekkende darm of leaky gutt-syndroom;  Hierdoor ontstaat een reactie van het immuunsysteem op door het darmslijmvlies in het bloed doorsijpelende stoffen dat tot tal van klachten kan leiden thv verschillende organen of systemen.

Eén van de symptomen is wat men noemt een magnesium-lek, met talrijke gevolgen door een tekort aan dit belangrijke mineraal o.a. vermoeidheid, gebrek aan energie (zie tekst over magnesium op de site).  Voor dit magnesium-lek heeft men geen bewijzen kunnen vinden, ondanks de duidelijke symptomen van een magnesiumtekort.

 

De samenwerking van het lymfatisch weefsel van de darm, het neuro-endocrien netwerk en de epitheelbarrière staan in voor tolerantie en immuniteit tegen vreemde antigenen. 

Als er toch antigenen (macromolecules) door een beschadigde darmbarrière heendringen, ontstaat een immunitaire reactie met talrijke mogelijke gevolgen, bvb reumatoïde artritis, psoriasis, astma.  Ook wordt de lever belast met talrijke toxines met projectie van Kupffercellen in de bloedstroom voor de fagocytose van vreemde stoffen, verwijdering van toxines en modulatie van de immunitaire reactie.

Door het aanpakken van de ontsteking, vermijden van voedselovergevoelighden en herstel van de darmbarrièrefunctie, kan systemische ontsteking verminderen, ook in andere weefsels.

 

De bekende immunoloog Dr. Van Montfort stelt dat ong. 45% van de Westerse bevolking lijdt aan een voedselovergevoeligheid en dat overgevoeligheidsreacties daarmee de meest voorkomende oorzaak zijn van chronische ziektebeelden in de industrielanden.  Ze kunnen de grootst mogelijke waaier aan symptomen en ziektes veroorzaken waarvan men er veel totaal niet in verband zou brengen met de voeding of drank die men gebruikt.  We denken hierbij bvb aan reumatische aandoeningen, CVS, diabetes, MS, ADHD, postpoliomyelitis, eczema, psoriasis en andere huidaandoeningen, teveel maagzuur, constipatie, diarree, lekkende darm of leaky gutt, ziekte van Crohn, snurken, migraine, hoofdpijn, slaapapnoe, krampen, gewrichtspijnen, obesitas, schildklierproblemen, aderverkalking, hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, oogproblemen, sinusitis, rhinitis, oorontsteking, vermoeidheid, slaapproblemen, enz.

Ook het scala aan mogelijke psychische symptomen en gevolgen van deze allergieën en intoleranties is indrukwekkend, van depressie tot psychose toe.

Als arts of therapeut loopt men het risico te dweilen met de kraan open, omdat men patiënten jarenlang kan behandelen zonder de ware oorzaak van hun problemen te kennen, om nog niet te denken aan de financiële gevolgen hiervan voor de patiënt. 

Zoals u weet, slaat de overheid in haar gezondheidsbeleid de bal vaak mis.  Het veronachtzamen van dit gigantische probleem en het niet vergoedbaar maken van bvb. de wetenschappelijk aan de strengste Duitse medische criteria beantwoordende en uiterst betrouwbare ImuPro 300 test voor voedselovergevoeligheden, is onbegrijpelijk.  De gedocumenteerde verbeteringen van de lichamelijke en psychische gezondheid naar aanleiding van het opvolgen van dieetadviezen obv de resultaten van een ImuPro 300 onderzoek zijn op zijn zachtst gezegd opzienbarend.

 

“Vaak zien we dat er sprake is van ziekte ondanks een gezond leefpatroon.  De oorzaak hiervan kan liggen in zogenaamde gemaskeerde, verborgen voedselovergevoeligheden. Vooral als deze voedselovergevoeligheden al langer bestaan kan dat leiden tot een reactie op steeds meer voedingsmiddelen. Ook kan het geheel leiden tot een verhoging van cholesterol en triglyceriden, het ontstaan van overgewicht bij toch een normale hoeveelheid calorieën in de voeding, een verhoging van het urinezuur en reumatische klachten, winderigheid, opgeblazen gevoel, darmontstekingen, migraine, hooikoorts, huidproblemen, etc.  Ook de suikerhuishouding kan hierdoor gestoord worden.”

“Vertraagde of gemaskeerde overgevoeligheid wordt uitgelokt door de antistof immuunglobuline G ( IgG ). De reactie vindt plaats binnen 8-72 uur na het gebruik van het voedingsmiddel. Dat betekent dat reacties pas na dagen kunnen optreden en dan wordt de relatie met het voedingsmiddel niet meer gelegd . Helemaal wordt het onduidelijk als het betreffende voedingsmiddel ook (bijna) dagelijks gegeten of gedronken wordt, omdat er dan een voortdurend reactiepatroon onderhouden wordt.”

(http://www.managersziekte.nl/meervoedingsfactoren.html)

 

Ik verwijs voor uitgebreide uitleg over het belangrijke onderwerp allergieën en intoleranties en methoden om er vanaf te geraken, naar de desbetreffende tekst op de site.

 

Om het darmslijmvlies te herstellen dient vooreerst onderzocht te worden voor welke voedingsmiddelen men allergisch of intolerant is, en deze navenant te vermijden.

Verder kan men gebruik maken van omega-3 vetzuren (vb lijnzaadolie van Barlean’s), probiotica, enzympreparaten, antioxidanten en co-factoren zoals vitamine A, B3, B6, B9, C, E, zink, mangaan, selenium, quercetine, rutine, magnesium, biotine, carotenoïden, limoneen, hesperidine; voldoende L-glutamine (aminozuur), natriumsulfaat, N-acetylcysteïne, tal van ontstekingsremmende stoffen in bepaalde voedingsmiddelen en kruiden (zie lijst) en uiteraard zoveel mogelijk ontstekingsbevorderende voedingsmiddelen en factoren te vermijden.  Ook kan men gebruik maken van stoffen die ongunstige bacteriën doden zoals knoflook, etherische olie van oregano, walnoot, venkel, gentiaan, rozemarijn, gember, curcuma, Spaanse peper, enz.

 

 

Andere ontstekingsremmende tips

 

Voedingsadviezen

·        Vermijden van voedingsmiddelen waarvoor men allergisch is

·        Bromelaïne komt voor in noten en ananas

·        Papaïne komt voor in papaya

·        Quercetine vertraagt de histamineafgifte en komt voor in uien, kelp, olijfolie (van Aman Prana)

·        Vitamine E komt voor in tarwekiemolie, noten, zaden, pitten, groene groente

·        Bioflavonoïden stimuleren de productie van vitamine C en komen voor in broccoli, boerenkool, donkere bessen, pompoen,...

·        Omega-3 vetzuren komen voor in noten, zaden, pitten, vette vis, groene groente, bio eierdooier, Columbus eierdooier en vooral in lijnzaadolie (Barlean’s)

·        Vitamine D komt voor in volle melkproducten, paddenstoelen

·        Vitamine C komt voor in verse vruchten en groenten, aardappelen, kruiden

·        Vitamine B komt voor in verse vruchten, groenten, aardappelen, noten, zaden, pitten, kruiden, volle granen

·        Green foods of ‘groenen’: bvb alfalfa, barley green, chlorella, brandnetelbladpoeder enz.   zie de uitgebreide tekst op de website hierover

·        Chroom (bij insulinegerelateerde ontsteking): in biergist, granen, oesters, kip,

·        Magnesium komt voor in bananen, noten, zaden, pitten, groene groente

·        Paddenstoelen hebben krachtige immuunstimulerende sotffen, vooral oesterzwammen en shii-take

 

Kruidenadviezen

·        Kruidenthee met bvb. naar keuze hulst-blad, kamille-bloem, hennepnetel-kruid, longkruid-blad, driekleurig viooltje-bloem met kruid, ogentroost-kruid, brandnetel-kruid, heermoes-kruid, pepermunt-kruid, senne-blad, breukkruid-kruid, bosbes-blad, dennen-toppen, helmkruid-kruid, kaasjeskruid-blad met bloem, goudsbloem-bloem, valkruid-kruid, moerasspirea-kruid, zoethout-wortel, hop-bellen, salix alba

·        Zwarte bes-blad, knop en bes; boswellia serata, uncaria tormentosa (cat’s claw); harpagophytum (duivelsklauw) werken ontstekingsremmend en pijnstillend

·        Kruiden voor de bijnieren: hop-bellen, akkerhoningklaver, passiebloem-blad, goudsbloem-bloem, kersen-bloesem, basilicum-kruid, bernagie-kruid, appel-bloesem, pepermunt-kruid, hondsdraf-kruid, selderij-kruid, rozemarijn-blad, anijs-zaad, aardbei-blad, malrove, valkruid-kruid, paardebloem-bloem, agrimonie-kruid, rozeblaadjes, berken-blad

·        Ontstekingsremmende keukenkruiden: gember, curcuma, citroenmelisse, waterkers, tijm, rozemarijn, mierikswortel, knoflook, oost-indische kers, kruidnagel

·        Siberische ginseng, zoethout-wortel, zwarte bes, maca, panax ginseng hebben een natuurlijk corticoïdeneffect

·        Spirulina, hoefblad, brandnetelbladpoeder, moederkruid, rooibosthee hebben een allergieverminderend effect

·        Spijsverteringsverbeterend waardoor minder kans op allergie: papaya, ananas, venkel, curcuma, gember, pepermunt, citroenmelisse, oreganum, tijm, waterkers, basilicum,...

 

Voedingsaanvullingen op advies van arts,  apotheker of andere deskundige:

·        Op vlak van gewrichten, ligamenten zijn MSM, glucosamine, chondroïtine en silicium erg nuttig, zie de tekst op de website

·        Vitamine D best in geëmulgeerde vorm, is een krachtige ontstekingsremmer (zie tekst op de site) bvb Bio-D-mulsion (Energetica Natura)

·        Specifieke ontstekingsremmende fytotherapeutische middelen bvb Kappa Rest (Energetica Natura), UltraInflamX (Metagenics),...

·        Enzympreparaten bvb Multi-Enzym Forte Plus (Energetica Natura), Wob-enzym,...

·        Voor gewrichten: zie ook de tekst over reumatische aandoeningen en over osteoporose

·        Een algemeen vitaminen- en mineralenpreparaat van merken zoals Nutrisan, Energetica Natura, Metagenics, Orthica, Soria

 

 

 

© [email protected]

www.geocities.com/lucasvo

 

Dit artikel werd met de meeste zorg samengesteld.  Niettemin is het nooit geheel uitgesloten dat informatie door tijdsverloop, recent wetenschappelijk onderzoek of andere oorzaken onjuist, onvolledig of achterhaald is.  De auteur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte gevolgen voortvloeiend uit de gegevens.  Dit artikel is niet bedoeld als vervanging voor een medische diagnose en medische zorg door een arts.  De lezer wordt uitdrukkelijk geadviseerd zijn arts te raadplegen bij enigerlei klachten of symptomen.

Suggesties, commentaar en reacties zijn steeds welkom op het vermelde e-mailadres.

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1