Late Update
30 April 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   สินค้าเคมีการเกษตร   

รายการ ยี่ห้อ / ตรา ขนาดบรรจุ

ราคาสินค้า

   ปูนขาว เกรด A      (Lime  , CaOH2)  เขาขาว 10 กก./ถุง

CALL บาท/ตัน

   ปูนขาว เกรด B        (Lime  , CaOH2) ดอกบัว 10 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
   ปูนไฮเดรต              (Hydrate Lime , CaOH2) เขาขาว 4 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
   ปูนร้อน                   (Quick Lime , CaO) เขาขาว 25 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
   ปูนมาร์ล                  (Marl  , CaCO3) กุ้งคู่ , ดอกบัว 25 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
   โดโลไมท์                (Dolomite , Mg) กุ้งคู่ 25 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
    ดีไลท์ 300               (Delite 300 , Mg) เขาขาว 25 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
    ซีโอไลท์ หนัก        (Heavy Zeolite , Si) เขาขาว 25 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
    ซีโอไลท์ เบา           (Light Zelotie , Si) เขาขาว 20 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
    แคลเซียม  10 เมช  (Calcium Carbornate , CaCO3) - - CALL  บาท/ตัน
    แคลเซียม  20 เมช  (Calcium Carbornate , CaCO3) - - CALL  บาท/ตัน
    แคลเซียม  80 เมช  (Calcium Carbornate , CaCO3) - 50 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
    แคลเซียม 100 เมช (Calcium Carbornate , CaCO3) เขาขาว 25 กก./ถุง CALL  บาท/ตัน
    แคลเซียม 100 เมช (Calcium Carbornate , CaCO3) - 50 กก./ถุง    CALL  บาท/ตัน

   สินค้า หินเกล็ด/หินขัด กรวดล้าง ทรายล้าง    

รายการ ขนาดบรรจุ

ราคาสินค้า

   หินเกล็ด ขาวคัด A อุตรดิษฐ์ 25 กก./ถุง

CALL บาท/ถุง

  หินเกล็ด ขาวคัด A กำแพง 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด ขาวคัด A สระบุรี 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด ขาว AB 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด ขาว 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด เทา (หินขาวเทา) 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด เหลือง 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด ชมพู 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด เลือดหมู 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด ดำ 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด ดำคัดพิเศษ 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
   หินเกล็ด เทาพิเศษ (ทำโต๊ะ เจดีย์) 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
  กรวด-ทรายล้าง น้ำจืด 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถุง
  กรวด-ทรายล้าง ทะเล 25 กก./ถุง    CALL  บาท/ถุง
  กรวด-ทรายล้าง อุบล 25 กก./ถุง    CALL  บาท/ถุง
  กรวด-ทรายล้าง ใต้ 25 กก./ถุง    CALL  บาท/ถุง
  แป้งหินขัด , แป้งหิน , หินฝุ่น 25 กก./ถุง    CALL  บาท/ถุง

   สินค้าอุปกรณ์เสริมในงานหินขัด กรวดและทรายล้าง   

รายการ ยี่ห้อ / ตรา ขนาดบรรจุ

ราคาสินค้า

   ปูนซีเมนต์ขาว ช้างเผือก , กิเลน 40 กก./ถุง

CALL บาท/ถุง

   กรดเกลือ - 25 กก./ถุง CALL  บาท/ถัง
   เงาซัว จีนแดง 25 กก./ถุง CALL  บาท/กก
   ขี้ผึ้งขัดพื้น (แวกซ์) บอสโก้ 10 กก./ปี๊บ CALL  บาท/ปี๊บ
   ขี้ผึ้งขัดพื้น (แวกซ์) บอสโก้ 3 กก./กล CALL  บาท/กล
   ขี้ผึ้งขัดพื้น (แวกซ์) ป๋อซี้ ธรรมดา 9 กก./ปี๊บ CALL  บาท/ปี๊บ
   ขี้ผึ้งขัดพื้น (แวกซ์) ป๋อซี้ ธรรมดา 3 กก./กล CALL  บาท/กล
   ขี้ผึ้งขัดพื้น (แวกซ์) ป๋อซี้ พิเศษ 3 กก./กล CALL  บาท/กล
   ขี้ผึ้งขัดพื้น (แวกซ์) บอสนี่ 12 กก./ถัง CALL  บาท/ถัง
   ขี้ผึ้งขัดพื้น (แวกซ์) บอสนี่ 3 กก./กล CALL  บาท/กล
   น้ำมันผสมแวกซ์ บอสโก้ 4 กก./กล CALL  บาท/กล
   น้ำมันผสมแวกซ์ บอสโก้ 1 กก./กป CALL  บาท/กป
   น้ำมันผสมแวกซ์ บอสนี่ 4 กก./กล CALL  บาท/กล
   น้ำมันผสมแวกซ์ บอสนี่ 1 กก./กป CALL  บาท/กป
   สีฝุ่น เหลือง แดง ดำ ไบเออร์ 20,25 กก./ถุง CALL  บาท/กก.
   สีฝุ่น เขียว GX เยอรมัน ไบเออร์ 25 กก./ถุง CALL  บาท/กก.
   สีฝุ่น น้ำเงิน พญานาค 20 กก./กล่อง CALL  บาท/กก.
   สีฝุ่น เหลือง แดง ดำ ซาร์ 20,25 กก./ถุง CALL  บาท/กก.
   สีฝุ่น เขียว ซาร์ 25 กก./ถุง CALL  บาท/กก.
   ใบเพชร รุ่น 2 ชัน Dimond Saw 1 ใบ/แพ็ค CALL  บาท/อัน
   ใบเพชร รุ่น 12 ฟัน UNIK 3000 1 ใบ/แพ็ค CALL  บาท/อัน
   ใบเพชร รุ่น 8 ฟัน Dimond Saw 1 ใบ/แพ็ค    CALL  บาท/อัน
   ใบเพชร รุ่น ใบเรียบ Dimond Saw 1 ใบ/แพ็ค    CALL  บาท/อัน
   จานเหล็ก ใส่ใบเพชร / หินเครื่อง /หินคางหมู - -    CALL  บาท/อัน
   จานเหล็ก ใส่แปรง - -    CALL  บาท/อัน
   จานเหล็ก ขุดขี้ปูน - -    CALL  บาท/อัน
    น้ำยาเคลือบเงา Big Gard 3 กก./กล    CALL  บาท/กล
    น้ำยาเคลือบเงา Big Gard 1 กก./กป    CALL  บาท/กป
    น้ำยาเคลือบเงา A-100 3 กก./กล    CALL  บาท/กล
    น้ำยาเคลือบเงา A-100 1 กก./กป    CALL  บาท/กป
    น้ำยาเคลือบเงา Bossny 4.5 กก./กล    CALL  บาท/กล
    น้ำยาเคลือบเงา Bossny 2.0 กก./กป    CALL  บาท/กป
    เส้นแบ่งแนวหินขัด PVC ขนาด 1.5 หุน (T10) - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
    เส้นแบ่งแนวหินขัด PVC ขนาด 2.0 หุน (T12) - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
    เส้นแบ่งแนวหินขัด PVC ขนาด 2.0 หุน (T15) - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
    ไม้แนวคางหมู PVC ขนาด 1 ซม. - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
    ไม้แนวคางหมู  PVC ขนาด 1 นิ้ว - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
    จมูกบันได PVC ขนาด L38 - 4,4.5 ม./เส้น    CALL  บาท/ม.
    เส้นแบ่งแนวหินขัด ทองเหลือง ขนาด 1.5 หุน - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
    เส้นแบ่งแนวหินขัด ทองเหลือง ขนาด 2.0 หุน - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
   จมูกบันได ทองเหลือง (มีขา) - 4,4.5 ม./เส้น    CALL  บาท/ม.
    เส้นแบ่งแนวหินขัด อลูมิเนียม ขนาด 1.5 หุน - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
    เส้นแบ่งแนวหินขัด อลูมิเนียม ขนาด 2.0 หุน - 2.0 ม./เส้น    CALL  บาท/เส้น
    จมูกบันได อลูมิเนียม - 4,4.5 ม./เส้น    CALL  บาท/ม.
    หินเหลี่ยม เบอร์ 36,46,60 ภูเขา 24 ก้อน/ลัง    CALL  บาท/โหล
    หินเหลี่ยม เบอร์ 240 , 320 ภูเขา 24 ก้อน/ลัง    CALL  บาท/โหล
    หินเหลี่ยม ลื่น ภูเขา 60 ก้อน/ลัง    CALL  บาท/โหล
    หินถ้วย เบอร์ 30 , 60 ภูเขา 12 ก้อน/ลัง    CALL  บาท/โหล
    หินถ้วย เบอร์ 150 ภูเขา 10 ก้อน/ลัง    CALL  บาท/อัน
    หินเหลี่ยมคางหมู เบอร์ 320 - 1 ก้อน/แพ็ค    CALL  บาท/อัน
    หินเหลี่ยมคางหมู หัวเหลือง - 1 ก้อน/แพ็ค    CALL  บาท/อัน
    หินถ้วย เบอร์ 400 , 600 - 1 ก้อน/แพ็ค    CALL  บาท/อัน
    หินถ้วย หัวเหลือง - 1 ก้อน/แพ็ค    CALL  บาท/อัน
    ฝาครอบอลูมิเนียม ใส่ลูกหมู - 1 ฝา/แพ็ค    CALL  บาท/อัน
    แปรงปั่นเครื่อง 11" ขนผสม GL 1 อัน/แพ็ค    CALL  บาท/อัน
    แปรงปั่นเครื่อง 11" ขนขาว GL 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    แปรงปั่นลูกหมู 6.5" ขนผสม GL 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    แปรงปั่นลูกหมู 6.5" ขนขาว GL 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    แปรงสลัดน้ำปูน แบบมีด้าม East Man 12 อัน/กล่อง CALL  บาท/โหล
    แปรงสลัดน้ำปูน แบบไม่มีด้าม East Man 12 อัน/กล่อง CALL  บาท/โหล
    อ่างเปล สังกะสี ขนาด จัมโบ้ - 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    อ่างเปล สังกะสี ขนาด ปกติ - 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    อ่างเปล พีวีซี ขนาด จัมโบ้ - 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    อ่างเปล พีวีซี ขนาด ปกติ - 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    เกียงใบเลื่อย ขนาด 3 มม. - 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    เกียงใบเลื่อย ขนาด 4 มม. - 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    ขาตั้งล้อ - 1 คู่/แพ็ค CALL  บาท/คู่
    ขอบกั้นน้ำ - 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    ล้อยาง - 1 คู่/แพ็ค CALL  บาท/คู่
    ครัชเครื่อง (ตัวผู้ , ตัวเมีย) - 1 อัน/แพ็ค CALL  บาท/อัน
    ฝอยเหล็ก - 10 กก./แพ็ค CALL  บาท/กก.
    ลูกกลิ้ง ขนาด 1.20 ม. - 1 อัน CALL  บาท/อัน
   ใบเลื่อย - 10 ใบ/ซอง CALL  บาท/ใบ
    ก้ามปู - 1 คู่/แพ็ค CALL บาท/คู่

แนะนำติชมบริการ  [email protected]
www.kovit.co.th is a registered trademark of Kovit Poonkouw Limited Partnership

Hosted by www.Geocities.ws

1