Test za utvrðivanje alkoholizma

Info

U 2013. godini klub proslavlja
45 godina
postojanja i uspešnog rada.

Knjiga utisaka

ÈASOPIS br. 6

za život bez alkohola
DOBRODOŠLI U KLA "Grbavica"
poèetna strana
Tekstovi iz èasopisa
English version

POSLE TRI GODINE

    Pred Vama je šesti broj časopisa "Grbavica", šesti za tri godine izlaženja.  
    Pošto je finasiranje klubova lečenih alkoholičara veoma otežano, štampanje ovog broja je bilo problematično jer je nedostatak novca bio evidentan. Jedan pokušaj kroz projekat, onima koji ga raspisuju i koji odlučuju: koliko kome ... i kome može a kome ne - poneka "kap para", je propao. Sada čekamo rezultate novog podnetog projekta u nadi... velikoj!

   A propisi Ministarstva za kulturu i informisanje su neumoljivi - ukoliko se časopis ne izda u roku od šest meseci, briše se uz registra!
   Za sada, kao što vidite, izlazimo i trudićemo se da i dalje bude tako. Imamo ljudske potencijale i kvalitete koji su potrebni za ovakav časopis, punu podršku eminentnih imena iz oblasti alkohologije iz našeg grada i cele Srbije, volju i želju - ali sa parama se još uvek mučimo.
  U ovom broju posebno Vam skrećemo pažnju na nedavno održanu novosadsku manifestaciju EXIT, gde su mnoge humanitarne organizacije radile na prevenciji narkomanije, alkoholizma, AIDS-a, trgovine ljudima... Mi to pozdravljamo i pružamo im odgovarajući prostor u našem časopisu.
   I KLA "Bor" iz Bora je imao niz aktivnosti kroz projekat finansiran od strane Vlade Velike Britanije. Mi i to pratimo.
   Fotoreportaža "Košutnjak 2004" treba da pokaže kako je jedna akcija - izlet članova KLA-a prerastao u veliku manifestaciju. A to je terapijski izlet i odlično je ocenjen.
  I, na kraju, vest za sve Vas: dva novosadska kluba "Grbavica" i "Dunav" su oformili "Centar za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju zavisnika od alkohola" pod imenom "Grbavica - Dunav". Ovo je veliki korak u borbi sa bolešću zavisnosti od alkohola (prezentacija će biti 28.08.2004. na Dan našeg kluba).

Zoran Manojlović


povratak na vrh stranecopyright © 2002-2013 manolo

 

1