Kees' FH-site 2003
FH-site Nu 2004 2005
Boeken Nieuws'03 Koekrant'03 Stieren
FH Links Koe Links
Contact met de webmaster: [email protected].
Berichten, vragen, commentaar of links voor de site zijn zeer welkom.
Met deze pagina  is de site voor het Fries Hollands rundvee ras begonnen. Op deze pagina:
Kenmerken FH-ras
Fundament-fokkerij
FH vs. HF
Kees Ruyter &
Site Nieuws

6 juli 2004:

De pagina Home van
Kees FH-site is gesplitst. Op de actuele pagina
Home staat nu het weblog van 2004, maar ook de foto's van de FH koeien op de 
Nationale Rundvee Manifestatie
(All Holland Dairy Show) in dat jaar.


1 december 2003:

Deze webpagina is in november wel 88 keer bekeken, een record. Een bezoekster miste echter een rasbeschrijving, ook elders op het internet. Nu valt het niet mee om in enkele zinnetjes alles over het FH-ras te zeggen. Zelfs stamboeken laten liever de fokkers hun eigen  ideale FH-koe bedenken. Om toch een beschrijving te doen, is die van Marleen Felius weergeven uit het boek met de meeste runder-rassen ter wereld. 


27 oktober 2003:

De
Stieren-weide is eindelijk beweid met de meeste actuele KI-stieren en nog meer zwartbonte jongens, aan de hand van het laatste Oktober-nummer van de Nederlandse Koekrant. Ook brachten de andere media een mooie oogst aan (soms oude) nieuwtjes.

22 september 2003:

In verschillende media is weer nieuws gevonden, dat op
Kees' FH webweiden te begrazen is. Genoemd kunnen worden de nieuwste
Koekrant en een per e-mail toegestuurde foto van Willie's Keimpe, maar ook het CR-Delta-blad Veeteelt weet de FH-grootmoeder van de bijna-recordhouder levensproductie melk te prijzen (voor de webmaster extra leuk, want de FH-overgrootvader is gefokt op de ouderlijke boerderij).

11 augustus 2003:

Deze site is nu te vinden op
www.koeien.startkabel  en www.koeienrassen.pagina.nl
(zi
e de 'Koe Links' pagina). Op Nieuws  en Koekrant  zijn weer nieuwe artikelen toegevoegd.

26 juli 2003
:
Nieuwe
'weiden' voor het ras zijn op het web gezet:
Nieuws (uit de media)
De Nederlandse Koekrant
Boeken.
FH-weiden onder ��n menu
.

11 maart 2003
:
Deze FH-site is reeds ontdekt door de redacteuren van de
Nederlandse Koekrant, het papieren tijdschrift voor de FH-fokkerij. Het e-mailadres is te vinden op de pagina FH-Links.

23 januari 2003:

Nu zijn hedendaagse FH's op deze webpagina's te zien. Ook de rasgenoten in Ierland zijn te  bereiken in enkele muisklikken
.

21 januari 2003:

Lager op de bladzij verhalen over FH of HF en de Fundament Fokkerij
.

10 januari 2003
:
De start van deze FH-site. Op een tweede webpagina zijn diverse links naar andere FH-sites gemaakt. Zo rebels als F-site-supporters, maar juist heel opbouwend: bijvoorbeeld over fundament fokbedrijven. Surf snel door naar
FH-Links om meer aan de weet te komen.

Kees Ruyter
Zelf heb ik drie jaar FH-koeien gekeurd voor het Fries Holland Rundvee Stamboek. Gedurende mijn halve jeugd heb ik zelf zuivere FH-koeien mogen melken en verzorgen, onder supervisie van mijn familie natuurlijk.

Na enkele webpagina's over de  Holsteins met hun afstamming en fokwaarden gemaakt te hebben, was het de beurt voor de FH fokkerij. Deze wordt nog deels bedreven zonder gebruik te maken van computermatig berekende fokwaarden.


Uw webmaster:
Kees Ruyter

Home Kees' FH-site

Weblog   2004   2005

Begin
Kenmerken FH-Ras
Kort volgens Marleen Felius:
"Gemiddeld groot (koeien 130-140 cm hoog, stieren 10 cm meer); melk/vleestype (melk veel belangrijker); zwartbont; korte hoorns". Wie meer wil weten:
Egen lange beschrijving
Jitske 103, kampioene op de fh-keuring (1996  vaarzen, 1999 oudere koeien);   produktie als 6 jarige koe 10093 kg melk met 4,61% vet en 3,72% eiwit in 371 dagen; moeder van De Vennen Job, beschikbaar bij KI Kampen (bron tekst+foto).
Meer:
De Vennen
Fundament Fokkerij

Zo'n 20 boeren fokken met FH-stieren geboren op het eigen bedrijf. Hierdoor blijft een groot aantal afzonderlijke stierenlijnen bestaan. Men spreekt dan over fundament-fokkerij. Doordat deze fokkers hun eigen koefamilies goed kennen, kunnen zij goed op alle gezondheids-kenmerken letten zonder hulp van fokwaarden uit de computer. Of beter, claimen zij zelf. Extra argument is dat ze zelf de gevolgen ondervinden als zij vanwege modes in de fokkerij of bedrog fokken met probleem-dieren, want zij moeten zelf de dochters melken van hun stieren.

Doordat het fokken met eigen stieren op het fundament bedrijf zelf tot enige inteelt leidt, zullen de dieren 'fokzuiver' worden, dat wil zeggen voor minder verrassingen bij de nakomelingen zorgen.

De gewone veehouder zou dan bij elke generatie koeien stieren van een ander fundament bedrijf kunnen gebruiken. Hierdoor ondervinden de  nakomelingen
'heterosis' en  presteren extra goed. Stieren uit de resulterende koeien zullen bij verrassing alle goede of slechte eigenschappen van beide lijnen kunnen doorgeven, zodat de dochters erg verschillend zullen zijn met maar de halve heterosis. Fundament fokkers zullen de heterosis-koeien liever mijden voor de  fokkerij.

Vanuit de wetenschap past de reserve dat gezondheids-kenmerken een lage erfelijkheidsgraad hebben. Honderd dochters is dan nog maar weinig om de vererving van een stier betrouwbaar vast te stellen.
FH vs. HF

Het Fries Hollands ras is het oorspronkeleijke zwartbonte vee van voor de komst van de Amerikaans stieren in de zeventiger jaren. Het Fries Hollandse vee is echt een dubbeldoelras voor melk en vlees.

Nu bevolken vooral melktypischer koeien en echte vleesrunderen de weiden en stallen; de melkkoeien vooral afstammend van de Amerikanen. De Amerikaanse stieren kwamen 100 jaar eerder ook weer uit Nederland en Noord Duitsland, vandaar hun rasnaam Holstein (Friesian), HF, het omgekeerde van FH! 

Na 1980 werden de Nederlandse koeien vooral drachtig van Holstein stieren. Eerst nog van kruislingen en Amerikanen met een hoge vetgehalte-vererving. Meestal vererfden de Amerikanen veel melk met lage gehalten. Sommige Holstein stieren voeren nog steeds FH bloed,  zoals Skalsummer Sunny Boy met een FH-overgrootmoeder.

Enkele tientallen boeren blijven echter met de zuivere FH werken, zoals anderen weer met de oorspronkelijke  Blaarkop en MRIJ rondbonten blijven boeren.
De FH heeft ook een
rondbonte vertakking, de Friese roodbonte, inderdaad erg zeldzaam vee.
Overname uit deze site toegestaan met bronvermelding en teruglink,
Kees Ruyter.
Contact met de webmaster: [email protected]
Berichten, vragen, commentaar of links voor de site zijn zeer welkom.
Willie's Keimpe, een van de tientallen zonen van Blitsaerd Keimpe, die 22 jaar na de dood van hun vader nog populair waren rond 1978; geheel in strijd met het korte generatie-interval, zoals gepromoot door Professor Politiek. Foto en Info zijn afkomstig van een knipsel uit het boek 'Paradijs der Runderen', aangeleverd door een trouw bezoeker van deze site.
De foto sierde in 1982 ook de Catalogus
van KI Kampen.
Home
Kees' FH-site
Boeken
Nieuws 2003
Ned.Koekrant '03
Stieren
Bertus 11
FH Links
Koe Links
Naar de serie
andere rassen:
Pinzgauer
Hongaars Grijs Steppenvee
Gelbvieh & Fleckvieh
Holstein
Stieren Top 10
Deze pagina is zo vaak gezien:
Adema 21 van de Woudhoeve.
site: Neef Arie Ruyter
(kies pagina geschiedenis).
De stier is gefokt door onze opa en zijn broer. Deze FH-stier was internationaal bekend in  boerenkringen in het midden van de 20e eeuw. Meer over Adema 21 en zijn familie op de genoemde site.
Kees Koestal Actueel   2003
Kees Ruyter
Actueel
  2003
Klik hier voor links vaste menubalken (frames)
Kees' FH-pagina's:
nieuws, boeken, stieren,...
Begin
Hosted by www.Geocities.ws

1