Levensloop  Kees Ruyter
1960:
Geboren te Blokker aan de Zeedijk nabij Hoorn. RK doopnamen: "Cornelis Jacobus Adrianus". 

1974-1980:
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs op  "Rijks Scholen Gemeenschap  Schagen".
Enkele jaren Latijn en Grieks. Eindexamen gemiddeld 7,4.

1980-1989:
Studie: Zo�techniek aan de "Landbouw Hogeschool"
te Wageningen, tegenwoordig
"Wageningen Universiteit". Afstudeervakken Fokkerij, Veevoeding en Agrarische Bedrijfs Economie. Afgerond dus desgewenst mag ik "ir." voor mijn naam zetten.

1991:
Onderzoeker literatuur sporenelementen in veevoeding bij het bedrijf "Pricor" te Oudewater (leverancier mineralen
en vitamines in premixen).

1991-1993:
Stamboekinspecteur bij het
"Fries Hollands Rundvee Stamboek" en de vrije melkcontrole verenigingen. Tevens verzorgde ik fokkerij advies volgens zelf ontworpen methode.

1995:
Wetenschappelijk Assistent Onderzoeker uierontsteking bij melkkoeien, tevens beheerder algemene proefgegevens in
Oracle Database bij het PR ofwel "Proefstation Rundveehouderij"
  te Lelystad. Het is
Inmiddels opgegaan in
"Animal Sciences Group".

1996-1998:
Bode
Gemeente Heteren.
Catering, post, copieerwerk en klein onderhoud. Inmiddels is deze kleine gemeente opgegaan in de gemeente
Over-Betuwe.

1998-1999:
Onderzoeker inschrijvingen burgerbevolking in de 19e eeuw in Nederland op het
"Rijksarchief" te Arnhem
(opgegaan in het Gelders Archief).  Voor de stichting "Historisch Steekproef  Nederlandse bevolking" worden in heel Nederland orginele acten overgenomen in een database. Daarnaast zat ik in de Ondernemingsraad van de 'Banenpoolers', werkend via
"Werk en Scholing" te  Arnhem.

2000-2006:
Beheerder bij
"Homogroep Wageningen" en "St.Theaterzaal de Wilde Wereld"
te Wageningen. Mijn betrokkenheid bij de Homobeweging en mijn liefhebberij voor de popmuziek als DJ  zijn extra reden deze verenigingen professioneel te ondersteunen.
Helaas is professionele relatie afgelopen wegens afbouw subsidie sinds juni 2006. Doch zover de tijd het toelaat zal ik de draad als vrijwilliger weer oppakken.

2007:
Webjournalist bij
Reed Business voor
de site
Agrocount.nl.
Agrocount.nl is de website
over wetten en regelingen
in de agrarische sector.
Doelgroep zijn adviseurs, accountants, rentmeesters, etc.
Volledige toegang wordt geboden aan abonnees.
begin CV
Wageningen Universiteit
Ir. C.J.A. Ruyter
Levensloop thematisch
Home Kees Ruyter
E-mail Kees Ruyter
Kees FH-site voor het
Fries Hollandse Ras
Fries Hollands
Rundvee Stamboek
Praktijkonderzoek
Veehouderij
Een wereldse koe
Animatie: Cowboy Clipart
Kees' Koestal
Vrije tijd Kees
Noord Holland Kees
Gelderland Kees
Renkum Kees
Wageningen
U bent bezoeker:
Gebak voor de 80.000e geboorte-acte
uit de 19e eeuw in de computer.
Foto:
Historische Steekproef Nederland
Levensloop thematisch
E-mail Kees Ruyter
Gelders Archef
Home Kees Ruyter
Homogroep Wageningen
Wilde Wereld
Agrocount.nl
Hosted by www.Geocities.ws

1