Borang Penyertaan

BENGKEL KARYAWAN MUDA

Anjuran: Kavyan

       

Sila cetak, isi dan kembalikan borang ini berserta yuran penyertaan sebelum 14 Jun 2003 ke alamat berikut:

     

Bengkel Karyawan Muda

Prabhamandala, 27 Jalan 25/82-B

Taman Sri Muda, 40400 Shah Alam 

       

Nama Penuh  
Nombor K/P  
No. Telefon    
E-mel  
Alamat Rumah   

 

     

Dengan ini saya ingin menyertai Bengkel Karyawan Muda pada 28 Jun 2003 (Sabtu). Saya telah membaca syarat penyertaan bengkel. Saya faham bahawa saya perlu menyertai bengkel ini sepenuhnya sebelum layak diberikan sijil penyertaan. Saya juga mengesahkan bahawa saya amat berminat menulis cereka Bahasa Malaysia dan berjanji akan memberi tumpuan penuh sepanjang bengkel. Kehadiran saya adalah atas kerelaan dan tanggungjawab saya sendiri. Bersama ini disertakan yuran penyertaan dalam bentuk wang pos/cek nombor ___________ atas nama Uthaya Sankar SB (Pastikan ejaan yang betul!)

       

Tandatangan   Tarikh  

     

Kebenaran ibu/bapa/penjaga (bagi peserta berumur kurang dari 18 tahun sahaja)

    

Saya membenarkan anak/jagaan saya menyertai Bengkel Karyawan Muda pada 28 Jun 2003 (Sabtu) di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Saya sedar bahawa pihak penganjur tidak bertanggungjawab jika berlaku apa-apa yang tidak diingini semasa anak/jagaan saya menyertai bengkel berkenaan.

    

Tarikh

 

Tandatangan

 

Nama ibu/bapa/penjaga

 
Hosted by www.Geocities.ws

1