2. சரித்திர தவறுகள்

2. யோவான் என்ற பெயர், யோவான் ஸ்நானனுக்கு முன் வேறு யாருக்கும் இல்லை. குர்-ஆன் 19:7

யஹ்யா என்ற பெயருள்ளவன் இதற்கு முன்பு எவருமில்லை - குர்-ஆன் 19:7

19:7 'ஜகரிய்யாவே! யஹ்யா என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு புதல்வனை(த் தருவது) பற்றி நிச்சயமாக நாம் உமக்கு நற்செய்தி கூறுகிறோம். இதற்கு முன்னர் இப்பெயர் கொண்டவரை நாம் ஆக்கவில்லை" (என்று இறைவன் கூறினான்).அல்லா இங்கு சொல்கிறான், யஹ்யா ( யோவான் ) என்ற பெயர் கொண்ட நபர்களை தான் யோவான் ஸ்நானனுக்கு முன்பு வேறு யாரையும் உருவாக்கவில்லையாம். ஆனால் பைபிளில் பழைய ஏற்பாட்டில் பல நபர்கள் இப்பெயர்கள் கொண்டுயிருந்ததாக நாம் அறியமுடிகிறது.

பைபிளில் யோவான்:

இந்தப்பெயர் "யோகனான்" என்று பல முறை (27 க்கு அதிகமாக) பழைய ஏற்பாட்டில் வருகிறது. ( பார்க்க 2 இராஜா 25:23, 1 நாளா 3:15,24, 6:9,10, 12:4, 12:12, 26:3, 2 நாளா 17:15, 23:1, 28:12, எஸ்றா 8:12, 10:6, 10:28, நெகே 6:18, 12:13, 12:22,23,42, எரே 40:8 இன்னும் பல இடங்களில்.)

சரித்திரத்தில் யோவான்:

1) ஜான் ஹிர்கானஸ்: இவர் கி.மு. 2ம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த "ஹாஸ்மொனியன்" நாட்டு அரனாவான். ஆட்சிகாலம் கி.மு. 134 - 104, மரித்த ஆண்டு : கி.மு. 104. (மேலும் விவரங்களுக்கு : பார்க்க விக்கிபீடியா ஜான் ஹிர்கானஸ்:

2) "ஜான்" எஸ்ஸன்: ஒரு கலகம் செய்த குழுவிற்கு தலைவராக இருந்த "ஜான்" எஸ்ஸன் என்வரைப்பற்றி ஜொஸெபாஸ் சொல்கிறார். "ஜான்" எஸ்ஸன் கி.மு. வில் வாழ்ந்தவர். பார்க்க விக்கிபீடியா: "ஜான்" எஸ்ஸன்

3) 1 மக்காபீஸ் 2:1 : மக்காபீஸ் என்ற நூல் ( கி.மு 100) சொல்கிறது. மத்ததியாஸ் "ஜானின்" மகன், ஜான் சிமியோனின் மகன். மற்றும் அதிகாரம் 2 வசனம் 2 சொல்கிறது, மத்ததியாஸுக்கு "ஜான்" என்ற பெயரில் ஒரு மகன் இருந்தான் என்று. பார்க்க : 1 மக்காபீஸ் 2:1 :
மற்றும் 1 மக்காபீஸ் 16:19 ல் கூட ஒரு முறை "ஜான்" என்ற ஒருவரைப்பற்றி சொல்கிறது. பார்க்க : 1 மக்காபீஸ் 16:19

மேல் சொல்லப்பட்ட எல்லா "ஜான்" களும் , பைபிளின் யோவான் ஸ்நானகனுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பல இஸ்லாமிய அறிஞர்களின் குர்-ஆன் மொழிபெயர்ப்பும். நாம் மேலே சொன்னது போல கருத்துள்ளது.

தமிழாக்கம்: டாக்டர். முஹம்மது ஜான்,
ஜான் டிரஸ்ட் நிறுவனம்,

19:7 'ஜகரிய்யாவே! யஹ்யா என்ற பெயர் கொண்ட ஒரு புதல்வனை(த் தருவது) பற்றி நிச்சயமாக நாம் உமக்கு நற்செய்தி கூறுகிறோம். இதற்கு முன்னர் இப்பெயர் கொண்டவரை நாம் ஆக்கவில்லை" (என்று இறைவன் கூறினான்).

தமிழாக்கம்: பி.ஜைனுல் ஆபிதீன்

19:7 "ஸக்கரிய்யாவே! ஒரு புதல்வன் பற்றி உமக்கு நாம் நற்செய்தி கூறுகிறோம். அவரது பெயர் யஹ்யா. இப்பெயரிடப்பட்டவரை இவருக்கு முன் நாம் ஏற்படுத்தியதில்லை" (என இறைவன் கூறினான்)

Pickthall (It was said unto him): O Zachariah! Lo! We bring thee tidings of a son whose name is John; we have given the same name to none before (him).
Arberry 'O Zachariah, We give thee good tidings of a boy, whose name is John. No namesake have We given him aforetime.'
Palmer 'O Zachariah! verily, we, give thee glad tidings of a son, whose name shall be John. We never made a namesake of his before.'
Rodwell -"O Zachariah! verily we announce to thee a son, - his name John: That name We have given to none before him."
Sale [And the angel answered him], o Zacharias, verily we bring thee tidings of a son, whose name [shall be] John; we have not caused any to bear the same name before him.
Yusuf Ali (His prayer was answered): "O Zakariya! We give thee good news of a son: His name shall be Yahya: on none by that name have We conferred distinction before."

யூசுப் அலி மட்டும் சிறிது மாற்றிச் சொல்கிறார். அவருக்கு இவ்வசனம் சரித்திரப்படி தவறானது என்று தெரிந்திருக்குமோ! குர்-ஆனை தான் நினைத்தபடி மொழிபெயர்த்துள்ளார்.

ஜலால் இவ்வசனத்திற்கு கீழ்கண்டவாறு பொருள் கூறுகிறார்(tafsir).

God, exalted be He, in responding to his request for a son that will be the incarnation of His mercy, says: 'O Zachariah! Indeed We give you good tidings of a boy, who will inherit in the way that you have requested - whose name is John. Never before have We made anyone his namesake', that is, [never has there been] anyone with the name 'John'.
Source- Tafsir al-Jalalayn


இந்த தவறைப் பற்றி இஸ்லாமியர்களின் கேள்வியும் மற்றும் பதிலும் இங்கு காணலாம்.
Question 1  Answer 1 (Historical)  Answer 2 (Scriptural)
Question 2  Answer 1  Answer 2
Isa Koran Home Page Back - Contradictions Index
Hosted by www.Geocities.ws

1