De Strangers

Zot van aa (Audio)

Soemwijle denk ik: 't is ni waar, 
is da na al bekan e jaar
Da gij d'r uittrok m din andere
Nog altijd kan ik er ni bij, 
da gij zo tegenover mij
In doen en late kon verandere.

Ge wou direkt nen avokaat, 
de klein die moest nor 't pensionnaat
Daar was ze zogezee geborge
Want och di vent wou aa alleen, 
da kind da was nen blok on oe been
D'r moest 'n ander mor veur zorge

Ge woont n same m di vent, 
op 'n modern appartement
Zo hee 't 'm 'r wel e stuk of zeve
En z'hemme mij n ook verteld, 
da ni di vent, mor wel ze geld
Ba aa den deurslag hee gegeve.

Ik zn daarom da weet ik wel, 
bij aa compleet van ginen tel
Ge z mij nor het schijnt vergete
Mor a's ge me van tijd, god-wt, 
veur 't in of 't ander nodig ht
Lot mij dan astemblieft iet wete.

(Refrng:)
't Leve go voort, mor wa naa
Ik zn nog eve [*eve] zot van aa.

M'n vriende zegge: och, komaan, 
vergettet, trekket oe ni aan
't zal allemol z'nen tijd wel dure
Mor azzek thuis koom krij'k 't wr, 
en ik zit lak nen onnozelr,
te suffe tusse m'n vier mure.

Ik wou da'k oe spreke kon, 
al was het langs den telefon
Mor ik heb de moed ni om te belle
Ik heb de nummero pertang, 
mor 't hee d'in feite gin belang
Wa kunne wij n nog vertelle.

Refrng

Ik weet wel dat 't aa ni intresseerd, 
mor 'k heb in 't eerste geprobeerd
Om me veur aa van kant te make
Het feit da gij kon afstand doen, 
van al wa tussen ons bestoeng
Da konnek ni gewoon gerake.

Mor s ge zie, we leve toch, 
en af en toe dan droom ik nog
Da meen ik zonder overdrijve
Ik droom dan da wij allebei, 
beginne m 'n proper lei,
om dan veurgoe bijeen te blijve.

Refrng*

Hansis Schlagerseiten