De Strangers

Zij zee tege mij (Video)

Zij zee tege mij:
Mor di rosse is netter as gij
Zie's wa nen herkul'
Tegen hem zedde gij mor ne snul
Soit, hij was de krak
Ik was 'n zero, 'n pijp, 'k was e wrak
Ik zee tegen heur:
Pakt di rosse ... en daar is de deur.

Hij was gendarm van stiel
En ze ging d'r m wonen op 't Kiel
Mor heure lakkere vriend
had in Leuven z'n strepen verdiend
Was zenne schoofzak ni klr
schoot 'm drij kere m z'n geweer
soems spoot hem heur van 't balkon
hilmol nat m ze waterkanon
was er gin plooi in z'n broek
schreef den deugniet heur op zijnen boek
hij sloeg heur m de matrak
want ze zat par malheur op z'n klak.

Na hing z'on m'n bel
Ik dee ope en vroeg heur awel
Zij was er wr terug
Vol m blauw plakke op heure rug
Zij zee: o paljas
Laat me deur of ik maak hier ambras
s 'k vlieg heur naar de stroot
en ik nijp, ze weurd rood' ze weurd blaut
mor nog zee ze mij
die gendarm neep nog harder as gij.

Hansis Schlagerseiten