Robert Long

We willen ze niet (Video)

Nederland is aan 't verharden
De verdrukten en verwarden
in de wereld staan steeds meer en meer alleen
Oh, we zijn sociaal bewogen
En we mogen graag betogen
tegen onrecht in de landen om ons heen.

En we sturen blikken bonen
En een deel van onze lonen
naar de Rus en naar de Pool en de Roemeen
En we storten regelmatig onze gaven op de giro
Maar we willen al dat vluchtelingenvolk
beslist niet hiero.

|: Nee, dat willen we niet! :|

Al die opgejaagde mensen,
als ze staan voor onze grenzen
op de vlucht voor angst en honger en terreur
Nee, wij willen ze niet!
br> Als ze daar in alle staten
alles achter moeten laten,
wijzen wij ze met een vroom gezicht de deur
Want wij willen ze niet!

Nee |: wij willen ze niet! :|

Instrumental

Oh, we kunnen best begrijpen,
dat die lui hem dikwijls knijpen
voor een hongersnood, een oorlog of een ramp
Maar toch: hoeveel die niet deugen,
die hier komen met een leugen,
vroeg of laat loopt dat gespuis tegen de lamp.

En die paar die mogen blijven [die paar Millionen - pro Jahr wohlgemerkt!]
zijn wel ergens in te lijven
in de bossen, in een vluchtelingenkamp
Niet in de straat, niet in het dorp [ha ha - sch�n w�r's ja!]
en ook niet in de omgeving
Da's een veel te grote aanslag op de hele samenleving. [Wei� Gott!]

En dat willen we niet
Nee, dat willen we niet!

Instrumental

Voor je wegvlucht uit je land
en alles achter je verbrandt [vor allem die Ausweispapiere!]
denk je wel eens in wat of er dan met je gebeurt
Je gezin, je werk, je huis,
en misschen je nooit meer thuis [das wollen die ja auch garnicht - die wollen hier bleiben!]
En al je plannen, heel je toekomst is verscheurd.

En je staat aan onze grensen [ja denkste - die kommen ungehindert �ber die Grenzen!]
diep wanhopig brokje mensen
Niemand zegt dat je verzoek wordt afgekeurd
Oh, we hebben wel begrip, hoor, en we tonen mededogen
Maar we laten je niet binnen [sch�n w�r's ja!]
Je wordt keurig teruggevlogen [dto].

Want we willen je niet
Nee, we willen je niet!

Ga maar terug naar waar je thuishoort,
ook wanneer men jouw volk uitmoordt
En we sturen wel een officieel protest.

Maar we willen je niet!

Kijk, we zijn maar een klein landje
Zeg maar dag-dag met je handje
Dus wel thuis, een goeie reis and all the best.

Maar we willen je niet
Nee |: |: |: we willen je niet :| :| :|


Wenn man all diejenigen, die schon damals so gedacht, geredet und gesungen haben wie R.L., totgeschlagen h�tte wie r�udige Hunde, w�re es heute um die Niederlande und Europa besser bestellt. Diese geistigen Brunnenvergifter haben das Blut von Millionen Christenmenschen an den Pfoten und in den Kehlen - sie sind die wahren Schuldigen, wenn es zum Untergang des Abendlandes kommt!

Hansis Schlagerseiten