De Räuber

Wat weed sin (Video)

Ming Stadt, die du su schön bes he am Rhing,
ich nöhm dich doch jän üvverall met hin
Ejal wo ich och hin kumm, ejal wo ich och bin,
denn du jeihs mr nie mih uss dem Sinn

(Refräng:)

Wat weed sin, wat weed sin, wat weed sin?
Wat weed sin, wenn ich ens nit mih bei dir ben?
All ding Hüsjer, all ding Strosse muß ich irjendwann verlosse
Wat weed sin ohne dich, ming Stadt am Rhing?

Die Zick verjeht su schnell, du merks et kaum
Un manchmol platz dr allerschönste Draum
Hück jeiht et dir noch schlääch, ävver morje widder joot
De Haupsaach es, verlier nie dinge Moot.

Refräng

Un muß ich irgendwann für immer jonn,
dann blieve ich am Himmelspööze stonn,
un luur met stolzem Blick erav op dich, ming Stadt am Rhing
Denn du jeihs m’r nie mih uss dem Sinn.

Refräng

Hansis Schlagerseiten