Dana Winner

Vrij als een vogel (Audio)

Soms is de wereld zo wreed,
dan zou ik weg willen zweven,
los van die loden planeet,
ver van de volken, weg naar de wolken.

Vaak is het leven zo zwaar,
dan zou ik op willen stijgen,
ver van geweld en gevaar,
ver van de mensen, over de grensen,
vrij en verheven als een vogel zou ik zijn.

(Refrein:)
Hoog over land en oceanen,
hemelhoog overleef ik al mijn tranen
Ik zwenk en zweef met de wieken op de wind; ik leef
boven de dingen, zo wil ik zingen,
vrij als een vogel, ja dat zou ik willen zijn.

Instrumental

Vaak ben ik angstig en moe,
dan zou ik weg willen vliegen
Ergens en nergens naar toe.

(Brug:)
Niets meer te vrezen, vrij wil ik wezen,
vrij en verheven als een vogel zou ik zijn.

Refrein

Instrumental

Brug*


La la la...
Boven de dingen, zo wil ik zingen,
vrij als een vogel, ja dat zou ik willen zijn.

La la la...


*Frei nach Schiller: Da verließen sie ihnsie... Wo Loretta Goggi beim Original souverän mit dem üblichen Halbtonschritt nach oben den Endspurt einläutet, da fällt D.W. eine glatte Oktave tiefer. Hat sich was mit "hemelhoog" ;-)

Hansis Schlagerseiten