Johannes de Heer

Vol verwachting blijk ik uitzien (Video)

Vol verwachting blijk ik uitzien, tot die dag eens dagen zal,
dat de Heiland op de wolken weerkomt met bazuingeschal

Welk een vreugde zal her wezen, als mijn oog Hem schouwen mag
En mijn oor Zijn stem zal horen op die grote, blijde dag.

(Refrein:)
Welk een uitzicht bruidsgemeente, eeuwig Hem ten eigendom
Maranatha blijf ons wachtwoord, amen, ja, Heer Jezus kom!

Al de teek'nen onzer dagen zeggen mij: de kommst genaakt
van de Bruigom, die Zijn liefste tot Zich roept en haar volmaakt.

O, hoe blijde zal ik wezen, op te trekken met die stoet
Juichend, met ontelb're zaal'gen, onze Bruigom tegenmoet.

Refrein

Instrumental


O, soms voel 'k een sterk verlangen, heimwee in mijn hart ontstaan
'k Vraag mijn af dan dierbre Heiland zijt Gij reeds op weg gegaan?

Neen, het zal niet lang meer duren, Hij verlangt nog meer dan wij
Maranatha blijf het wachtwoord voor een elk, maar ook voor mij

Refrein

Hansis Schlagerseiten