Karel Gott

V městečku jménem Betlém

V městečku jménem Betlém, věk nový nastal nám
Na svět přišel v záři hvězd, syn boží Kristus pán

Navzdor zášti odvěké v jeslích spí si tam
Syn boží se stal člověkem a narodil se nám

Andělé mu přišli hrát, složil hold i král
Syn boží tak měl lidi rád, že člověkem se stal

Jen oslí dech jej v chlévě hřál spolu s láskou matčinou
Jenom chudé lůžko svět mu dal jenom v slámě moh spočinout

Pak Josef jesle vytesal, sehnal s námahou pár plín,
Aby pokoj měl a šťastně spal syn páně syn Mariin

Navzdor zášti odvěké v jeslích spí si tam
Syn boží se stal člověkem a narodil se nám

Andělé mu přišli hrát, složil hold i král
Syn boží tak měl lidi rád, že člověkem se stal

Synku můj tak listuj v bibli dnes, tenhle příběh je tam psán
Zlo a nenávist je Herodes, dobro s láskou Kristus pán

Navzdor zášti odvěké v jeslích spí si tam
Syn boží se stal člověkem a narodil se nám

Andělé mu přišli hrát, složil hold i král
Syn boží tak měl lidi rád, že člověkem se stal

Hansis Schlagerseiten