De Strangers

Veur aa (Audio)

Gij stoeng daar op diÍn avond heel stillekes on m'n zij'
en ge vroeg om wa genegenheid die g'alleen mor vond bij mij
't is moeilijk uit te legge hoe da gij toen dichterkwam
en ik zonder iet te zegge oe w'in m'n arme nam.

(Refršng:)
Ik ben vanaf diÍ kiÍr dezellefde nimiÍr
'k weet alleen nog mor een dink da'k van oe haa
want ik ben van diÍ moment nen hiÍlen andere vent
het gevoel da'k voel voellekik alleen veur aa.

Na da'k oe leerde kenne na beseffekik mor pas
da'k on 't idee moet wenne hoe nodig da'k 'r was
mokt oe dus mor gin zorge het verlede da's veurbij
ge zult veilig en geborge en gelukkig zŤn bij mij.

Refršng

Ik wil oe nimmer misse en a g'ooit is weg zou gaan
dan kan ik enkel gisse hoe alleen da'k hier zal staan.

Refršng

Hansis Schlagerseiten