De Strangers

Veegd' on heel da spel, goe d'oewe frak (Audio)

Ge kent in oe bestaan is 'ne lach en is 'n traan
mor g'ht meer misere as plezier
't is altijd zo gewest, en daarom zedde best
da ge reageert op dees manier ...al fluitend ...

(Refrng I:)
Veegd' on heel da spel..goe d'oewe frak
da komd' allemaal wel..dik in de zak

a ge de lotto wint mor 't briefke nimer vindt
of het regent heel oewe cong
oe firma go failliet, oe waterleiding fit
en 's zaterdags ontploft oewen T.V...toch fluitte...

Refrng I

snij-je z' oe abces ope zonder mes
trekke ze zonder spuitje oewen tand
of weurde impotent deur 'n accident
en tot in den derde graad verbrand ...dan fluitte ...

(Refrng II:)
Veegd' on heel da spel..goe d'oewe frak
mokt veur zo'n bagatel ni van oewen tak

verliezek al m'n haar krijg ik 'nen tumor
'n infarct of ieverans 'n kist
hedde g migraine, verkalking of het speen,
blft dan in die zake optimist ...en fluit mor...

Refrng I

Refrng II

s sterve da's ni erg h, mor ge z 'ter 's anderdaags
zo stijf van h..

veegd' on heel da spel..goe d'oewe frak

'k geloof da mijn vraa mijn contactlenzen hee verwisseld
me pinaize ...

da komd' allemaal wel..dik in de zak

ik heb ne parachute gekocht in okkeuzze, ene keer gebruikt
en nog nooit ni ope gewest

veegd' on heel da spel..goe d'oewe frak

zet den doktoor mijn verkeerd been af zeg, dan
kan 'k mijn schoene verkope

mokt veur zo' n bagagatel ni van oewen tak

zee de Pol tege mij, amai John zee de, aa vraa da
d' is zo'n hevige

veegd' on heel da spel goed' oewe frak

'k zeg ja.. den ene vindt van wel en den andere
vindt van ni

mij grootvader hee z'n eige opg'hange. .ik denk
'k gon nor de kelder zien...hing de toch oep zolder, zeker

da komd' allemaal wel..dik in de zak

n kunde die plaat nog kope ...mor ge kunt 'r ook
nog fruitschotels van make ....

Hansis Schlagerseiten