Nina Lizell

Vänd dig inte om! (Video)

|: Vänd dig inte om, du ångrar dig :|
Skuggor från i går, blott fångar dig
Vänd dig inte om, du ångrar dig.

Ta tag i ditt öde, bestäm vad du vill
För det är du som är idag,
och i morgon blir just det som du gör den till.

Men vänd dig inte om, se tillbaka
Vänd dig inte om, ångra dig ej
Vänd dig inte om, se tillbaka
Vänd dig inte om, framtiden tillhör ju dig.

da capo al fine

Hansis Schlagerseiten