De Strangers

T.V. - truut

'k heb sinds 'n tweetal jare. . ne nieven televiezepost
die-in hee mij . . in dartig schuifkes. . achttien duzend frang gekost
mor toen ik hem had afbetold en docht 'k zhn er van af
toen kwam d'r nog takse bij, da vond ik nogal straf
achthonderd veertig tiste. . is da ni goeiekoop
mor veur 't betale zal 'k mor wachte lak de groten hoop

mor allen truut te buite ge moet mh de mode mee
ge doe gelak de meeste en ge koopt oe nen T.V.
en as g'is rustig thuis wilt blijve. . allemol goed en wel
dan hange rond den achte alle bure on oe bel

'k weet nog den nesten avond ... dassem hadde geplaceerd
'k had wreed tege m'n goesting, me schoonmoeder g'inviteerd
na konne wij nog ni spele want wij hadde gnen anten'
mor veur dnen nene kier da schoonma ons van dienst kost zhn
ik droeg da mens nor bove en zette heur op het dak
na pakke wij Brussel Vloms en Brussel Frans mh veul gemak

mor allen truut te buite ge moet mh de mode mee
ge doe gelak de meeste en ge koopt oe nen T.V
veural getrouwde mannen zhn na eindlijk uit de slop
want al hun vrouwe houwe na is efkes hunne kop

't is toch wel eigenaardig.. wa zo'nen T.V vermag
na droomde knk eergisterenavond. . dinges die'k nog nooit ni zag
ik speelde Texas Ranger naast Mathil en ik bleef joeng
'k zag Paula mh Omer Grawet nen T.V-ralley doeng
ik zocht nor d'honderdduzend . . Madame Krielemans zocht mee
toen 'k wakker wier zat ik in mijn calson op den allee

mor allen truut te buite ge moet mh de mode mee
ge doe gelak de meeste en ge koopt oe nen T.V
d'r is pertang op Brussel Frans iet da'k ni goe verstaan
hoe komt da bij hun filmen nooit gin Vlomse teksten staan.

Hansis Schlagerseiten