De Strangers

't Strand van St.-Anneke

Da's n de vefde keer da'k m ons Jeanne in Benidorm zit. .
dik tege m'n goesting. . veul te veul volk
en veul te warm. . ge zweet oe kapot en wa doede dan. .
'r ene pakke. . de sangria loopt m'n oren uit. .
't hotel deugt ni en da d'ete moettekik ni hemme ...
en 's avonds gon wandele. . straat in straat uit . .
'k hm gin voete nimir. . en dan denk ik dikkels on
da pleutske, waar da'k zo gre zou zitte.

(Refrng:)
't Strand van 't St. Anneke, veur mij is da 't manneke
daar kan niks of niemand ni aan
't Strand van 't St. Anneke, daar zou'k m ons Jeanneke
zo gre nor toe wille gaan
't is dicht b huis en 'k verveel mij d'r nooit
'k zien on het Scheld' nor 'nen boot
'k hem 'r pleuts veur te zitte, 'k eet mossele m frit
en het vraavolk loopt daar klein en groot. . eve bloot

't is ieder jaar hetzelfde. . ik wil nor 't St. An
en zij nor Spanje. . en wa doede dan veur den ambras
meegon. . ze zie zo gre bruin zee ze. . alle dage da
gezaag van "smeert mijne rug is in" . . en ikke mor
pappe m die smeerlapperij . . en souvenirkes kope. .
nog zo iet. . 'nen allumeur veur heur bruur ... e poep-
peke veur de klein van onze Louis . . en 'ne stier
veur ons Roza. . om zot van te weurre. . mor tenneuste
keer kan ze den boom in . . dasse mor alleen go zonne. .
mij nimir gezien m di flauwe kul. . den deze
spaard'al zijne nikkel. . bleft thuis. . en go d'in
z' n eentje nor 't St. An. . en daar blijf ik dan ...
for ever . . for ever.

Refrng

't Strand van 't St. Anneke, daar zou'k m ons Jeanneke
zo gre nor toe wille gaan.

Hansis Schlagerseiten