De Strangers

't Olefantelieke

Gist're ree nen olefant
mijnen auto pèr-total
en buite 'n blutske in z'n koffer
had da beestje niemendal.

Just 'n schâr om zijne kop,
da kwam waar schijnlijk van diê klop
Toen 'k van m'n ore mokte, zee-t-em
makker zwijgt, want g'hold 'n strop.

Want ik ben - da meen ik echt -
zo goe d'as zeker in me recht
'k Heb mijne poot nog uitgestoke,
dus zied'uit wa da ge zegt.

Toen ik sprak van de polies
wier 'm bang en zeej'm on mij
kund'et veur iêne keer ni late
want 'k heb me rijbewijs ni bij.

'k Zèn ook ni verassereerd,
en 'k had giêne gordel aan,
dus ge begrept - a ze da wete -
da 'k 'r nogal op zal staan.

En, meniêr, ge zie toch wel:
Ik rij nog altijd mè 'n «L»
de polies, lot die daarbuite
anders zitte z' on me vel.

Och meniêrke, astemblief, luistert nor 'n olefantje
'k Weet het, 't zèn nogal lappe, mor 'k hem m'n eige
ni gemokt, denkt is on m'n bloeikes van kindere,
hun vader in 't prison, en wa go die van mij zegge,
en die hee d'al zo'n troempet.

'k Kreeg compasse mè da beest,
want het schreede moord en brand,
en ik kan niemand ni zien blète,
zeker giênen olefant.

Mor nen hiêlen tijd nadien,
was 'k op schok mè ons Karlien
En toen hèm wij 'm hiêl toevallig
in de zollogie gezien.

Assem mij zag riep 'm 'Adrij,
mè auto's rije da's niks veur mij
'k Zit hier goe - en 't is ne knappe -
diê ma hier nog buite krij.

Hansis Schlagerseiten