Til våre hjem

Vakre minne i tankene rinner
Når vi i dag vi fra hjemmet skal dra
Intet sted her på jorden finner,
Som vårt hjem, hos vår mor og vår far

Bardomsminner så lyse og kjære
Dukker frem i vårt minne i dag
Der i hjemmet fikk vi alltid være
Trygge, glade og fredfullt i lag

Kjære mor, vi deg aldri vil glemme
For den omsorg som for oss du har
Ved ditt hjerte vi kunne oss gjemme
Og på alt du oss kunne gi svar

Kjære far, på ditt fang fikk vi være,
Og du lærte oss veien å gå
For de andre, å byrdene bære
Så vi alle det godt kunne få

Kjære søsken, vi minnes den tiden,
Da i hjemmet vi lekte og lo
Og de år som er runnen nå siden
Vi i sammen i glede fikk bo

Vi vår takk vi til hjemmet frembære
Takk til søsken, til mor og til far
For de år vi sammen fikk være
I det deiligste hjemmet på jord

Hansis Schlagerseiten