Til våre hjem

Som en jubel av sølvklokkestemmer
Fylles luften med toner og ord,
Med en hilsen fra lønnlige ord
Fra vårt hjem, fra vår mor og far

Vi er fremme hvor livsveien svinger
Og skal gå etter eget bestikk
La oss ennå mens klokkene ringer
Se tilbake på veien vi gikk

Hør den minste av barndommens klokker
Den er tusener kjærtegn vi fikk
Så underlig varsom den lokker
Og forteller om kjærlige blikk

Kjære sølvklokke, ring over livet
Og ta med meg en hilsen til dem
Som honnør, og en takk vi vil give
Til de kjære, som er i vårt hjem

Den er fattig en takk vi kan bringe
Men den er dog så inderlig ment
For vårt hjem, ved vår fest de skal ringe
Våre klokker oppriktig og rent

Nå i kjærlighet, troskap og styrke
Går vi begge i fremtiden inn
Vi skal gå til vårt daglige yrke
Med en sølvklokkeklang i vårt sinn

Vi tar med oss et bilde fra hjemmet
Som en høyborg o solskinn det står,
Til en gang vi i livet er fremme
Ved det landet, hvor sol går ned ei går

Og med sølvklokken i våre tanker
Vil vi dikte om barndom en sang
Helt til klokken og hjertet som banker
Smelter sammen i advent engang

Hansis Schlagerseiten