De Strangers

Tijd van toen

God, wa zn het akelige tij-jen
waar gotta miljrdedju nor toe
't is ni da w'al honger moette lij-je
mor ge moet toch uitzien wa ge doe
'k zal die video naa mor ni gon hale
vrouwke krij' veurlopig gin nief car
'k moet ons reis nor Thailand nog betale
mor 't volgend jaar gon 'ietske minder vr
skiverlof daar kunne w'echt ni te buite
mor 'k koop mij 'ne kleind're caravan
zij kan nor heur zonnebank wel fluite
want 'k zn ook mor simp'le wrrekman

Waar is den tijd van toen, de goeien tijd van toen
Ge m 'ne frang nog wondere kon doen
Ge just 'ne velo bezat, nog warrem zomers had
En toch content waard'in den tijd van toen

Zelfs m'n kind're moeten er veur boeten
dat er hier gesmost is m de poen
pleuts van 's Zondags elk achthonderd toeten
is 't m zeve-feftig ook te doen
en a d'hij verjaart. . e mobyletje
en ni da crossmachien 'lak a 't hem wou
d'ouste kan nog voortrij-je m heur geitje
'k zal m Nievjor zien veur 'ne Peugeot
traawes, 'k zn par slot ni Zotte Sander
z'hemmen ook wa weelde af te staan
zn ze ni content, gon z'oep 'n ander
'k hemmet in den tijd ook zelf gedaan

Waar is den tijd van toen, de goeien tijd van toen
Ge m 'ne frang nog wondere kon doen
'k Hoor nog ons Moe altijd, as g'arm mor proper zijt
waarde content, in de goeien aawen tijd

La la la...

Waar is den tijd van toen, de goeien tijd van toen
Ge m 'ne frang nog wondere kon doen
Ginnen T.V bezat en schrik van oe vader had
Mor toch content waard in den tijd van toen

Hansis Schlagerseiten