Roland von Malmborg

Tankar är fria

Tankar är fria - vem kan dem förbjuda?
Ja, tankar är fria - vem kan dem påbjuda?
Ingen mänska kan dem tvinga, när de vill sig bevinga
|: Så är och ska förbli: ja, tanken är fri! :| (fine)

Med åren jag lärt mig allt mera och mera,
mitt samvetes röst jag måste värdera
Skulle kroppen än förblöda en idé kan man ej döda
|: Så är och ska förbli: ja, tanken är fri! :|

Och kastar man mig inom galler och murar,
min tanke känner ej begränsning och burar
Min tanke ingen binder, den klarar alla hinder
|: Så är och ska förbli: ja, tanken är fri! :|

da capo al fine

Hansis Schlagerseiten