Μαρια Φαραντουρι

Στο περιγιάλι

Στο περιγιάλι το μικρό κι άσπρο σαν περιστέρι
|: διψάσαμε το μεσημέρι, μα το νερό γλυφό :|

Πάνω στην άμμο την ξανθή γράψαμε τ’ όνομά της
|: Ωραία που φύσηξε ο μπάτης και σβήστηκε η γραφή :|

Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος
|: Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή :|

Maria Farandouri

Sto perigiáli

Sto perigiáli to mikró ki áspro san peristéri
|: δipsásame to mesäméri, ma to neró glyphó :|

Páno stän ámmo tän xanthä grápsame t' ónomá täs
|: Oraía pou phýsäxe o bátis kai swästäke ä graphä :|

Me ti karδiá, me ti pnoä, ti póthous kai ti páthos
|: Pärame tä zoä mas láthos ki alláxame zoä :|

Hansis Schlagerseiten