De Selvera's

Steeds als ik dit wijsje hoor

(Refrein:)
Steeds als ik dit wijsje hoor
stel ik mij een meisje voor
in een prachtig gewaad
van kant en brokaat
uit een tijd, die niet meer bestaat.

Want ook ik zou, net als zij,
in een tijd reeds lang voorbij,
willen wand'len op straat
in kant en brokaat
Niemand die zo'n droombeeld weerstaat.

Waar op aarde mensen zijn
zullen altijd wensen zijn,
die met geduld pas worden vervuld.

Refrein (bis)

Hansis Schlagerseiten