Karel Gott

Sen o věku nádherném

Bronz a cín a světýlko v tmách
kdosi zlehka do sítin hmatníků sáh
lesk barokních skel, dech strun rozechvěl
až k obzorům stoupá píseň

Zbloudilému cíl dá i směr
harmonii skýtá, jen ber
tenhle očistný proud
vesmír by měl obejmout
Poselství jistot a krás
echem se ozve i v nás
posvátký chorál co povznáší zem
najdem v něm sen o věku nádherném.

Bronz a cín a světýlko v tmách
čísi prsty tančící po klávesách
tam nad štíty sklal, až za mořský bál
teď z krajiny duše zní píseň.

Chvalozpěv co neznal jsi dřív
v něm i ten kdo zemřel je živ
náhlý slunečný vpád
s posláním svítit a hřát
Tajemství bytí a krás
křídly se dotkne i nás
posvátný chorál co povznáší zem
najdem v něm sen o věku nádherném.

Hansis Schlagerseiten