Arja Saijonmaa

Så länge hjärtat slår

Ekon från vår tid ska alltid finnas
Det vi gör ska bli historia sen
Men vad vill vi våra barn ska minnas?
Låt dom få en tro på framtiden.

(Omkväde:)
Så länge hjärtat slår, så länge vi förmår
ska vi stå upp för våra ideal
En kamp mot oförrätt, vårt blod är rött och hett
Och det finns hopp, så länge hjärtat slår.

Människan har lärt sig att marschera
för att låta makten ta sig fram
Men vi lär oss aldrig acceptera
krig för krigens skull i fredens namn.

Omkväde

Vi som sett en värld som stod i lågor
Bär på samma gamla dröm idag
Vill vi finna svar på våra frågor
får vi aldrig tveka, du och jag.

Omkväde

Trädens kronor skyddar fågelns näste
och vindarna förstärker hoppets drill
Fredens blommor finner alltid fäste
Så kalla dem för ogräs de som vill.

Omkväde

Hansis Schlagerseiten