Vazelina Bilopphøggers

Rolf Paulsen nummer 9 (Video) (Audio)

I konkurranse kjem je støtt tel slutt
Slik har det vøri sia je var gutt            
Mæ åtte ændre gutter i klassa mi fra før    
Så fekk je et diplom: Rolf Paulsen nummer 9.

Je var i forcen oppi Jørstadmoen
Forsvant i åsen mæ en telefon    
Dom ransaka skauen, men ingen fant meg att
På linja der var je: Rolf Paulsen nummer 9.

Je skulle ældri bli no' stort har best far min spådd
Men arbe' neppå fabbrikken dæ har je nå fått
Je helser pent på direktør'n når være ær grått
Men folk ser bære rart på meg: Å Rolf nå ær vi lei ta deg!

På arbe har dom starte tippelag
Og kara tipper på hår arbesdag   
Dom vinn inn pe-eng på 11 - 10 og 12
For meg ær det ælltid: Rolf Paulsen hæn fekk ni.

Instrumental

Men Folk ser bære rart på meg:
Å Rolf nå ær vi lei ta deg!

Je tok og gifte meg mæ jinta mi,
men hu dreiv pinadø mæ bigami 
Mæ åtte ændre karer var a i fra før,
i rettsalen var je: 
|: |: Rolf Paulsen nummer 9 :| :|

Hansis Schlagerseiten