Willy Derby

Pardon juffrouw

Eenzaamheid zullen meest alle menschen
op aarde verwenschen dat's vast
's Levens strijd moet je steeds met z'n beiden
Maar uit willen strijden, dat past
Dus zal ik 't wagen, U nu te vragen:

Pardon juffrouw, zeg kind: hoe heb ik het nou?
'k Ben helemaal overstuur en één bonk vuur
Als 'k je bekijk, ben ik den koning te rijk
Jij bent de eerste, mijn kind, die 'k heb bemind
Jij trekt mij aan als nooit nog één heeft gedaan
Jij werkt op mij hier compleet als 'n magneet
Pardon, juffrouw, zeg niet: toe, doe niet zo flauw
Geloof m' ik hou van jou, meer dan je weet.

Wees niet bang, je kunt 'n paar keeren
Het eerst eens probeeren hoe je 't vindt
Levenslang hoeft zoo iets niet te duren
Dat zijn nou maar kuren, mijn kind
Valt het je tegen, gaat elk zijn wegen.

Pardon juffrouw, ik zweer je twee maanden trouw
Is dat te weinig doen wij 'n maand erbij
'k Voel me 'n poos net als Van Gend Loos
'k Zoek voor me 'n liefd' als het kon 'n compagnon
Altijd alleen dat is zoo saai om je heen
J' hebt nooit 'n mensch die je wreekt of tegen spreekt
Pardon, juffrouw, wat doe j' alleen in de kou
Wanneer je hart altijd trouw om liefde smeekt.

Al te goed, 'k wil het heusch niet verhelen
Dat gaat je vervelen op 't lest
Ieder moet ook 'n ander z'n kuren
'n Keer soms verduren dat 's best
Daarom met reden vraag 'k je op heden.

Pardon juffrouw, nooit zijn m'n oogen eens blauw
Kom ik een keer per abuis, 's nachts laat naar huis
Niemand o strop, die maakt me 'n centen mee op
Dot moet ik met goed fatsoen alleen steeds doen
Geen schreeuwt me luid, je komt de deur niet meer uit
Geen vrouw maakt ruzie met mij, 'k ben altijd vrij
Pardon, juffrouw, die rust verveelt je zoo gauw
Maak daar een einde aan nou en maak mij blij.


Da es sich hier um ein Vorkriegslied handelt, gebe ich den Text ausnahmsweise nach der alten Schreibweise wieder. Im heutigen A.B.N. wird kein "s" mehr als "sch" geschrieben, und kein "e" in offener Silbe mehr als "ee" - außer in "mee" [mit], wegen der Verwechslungsgefahr mit "me" [mich].

Hansis Schlagerseiten