O Nederland, let op U saeck

O, Nederland, let op U saeck, de tijd en stond is daer,
opdat nu in den hoek niet raek U vrijheit, die voorwaer
U ouders hebben dier gekocht, met goed en bloet en leven,
want sy werd nu gantsch en 'teenemael gesocht, tot niet te zijn verheven.

Beschut, beschermt, bewaert U land, let op het Spaensch bedrog
Ei, laet niet nemen uit U hand U privilegien toch
Maar thoont U elck een man vol moed, in 't houden van U wetten
Boven al dient God en valt hem steets te voet, dat Hij op u mach letten.

Hansis Schlagerseiten