De Strangers

Nor den opera

Omda gist're Tante Tille tachtig jaar wier goeng ze ná
s'avonds mè hiêl heur famille, same nor den opera
en ze trokken arm in arm. . alleman bekeek z'is vuil
onder 't zinge van «houdt ze warm», nor hun pleutse op den uil

tege kwartje van den achte zee Tante Liza on Gerar
azzek hier nog lank moet wachte, gonnek seffes nor de bar
en 'k weet ook ni wa z'hier spele, mor daarop zee Tante Trees
kind ge god'oe ni vervele. . 't is zo iet lak Peeton Plees

na da d'ouverture gespeld was, en den eersten akt begon
stoeng ne vent, diên a den held was, bij ze lief op nen balkon
hij zoeng: «'k zal U nooit verlate», mor Lowis riep uit de zaal
«Maske houd hem in de gate ... want da zegge z'allemaal ... »

in de poos zag de famille da Gerar verdwene was
Tante Lowis zee: «potvermille, zeg waar zit diê lorejas?»
toen ze nor hun pleutske ginge en hun hadde neergezet
stoeng Gerar op 't scène te springe mé de maskes van 't ballet

as ze dan de valsaard zage, diê d'n held vermoore ging
koste ze dan ni verdrage, en ze telden eerst tot tien
en dan zèn z'op 't scène geklauterd en mè de nodigen tam-tam
wier de valsaard bij-getauterd.. tot da de Mobiele kwam

iedereen da kost ni misse, kreeg toen 'n proces-verbaal
begeleid deur tien polisse vloge z'allemol uit de zaal
nijdig zee ons Tante Tille: «zo'nen opera da d'is quatsch
'k gonnekik me mijn famille, veule liever nor de catch ....

Hansis Schlagerseiten