Jaap Mulder

Moskou-Odessa

Ik flean hjoed fan Moskou nei Odessa
Mar dan hear ik: "Your flight has been delayed."
En ik sjoch dr twa moaie stewardessen, as prinsessen
se sizze my: "sit down, shut up and wait."

Yn Ashkabad dr is it sok moai waar
Mar yn Odessa wol de winter net fan kant
Yn Kishinev is it ek net raar
Mar ik ha gijn tijd foar sa'n soart variant.

Se sizze, do kinst al dyn sinten wol bruie
nea earder wie it dat de kjeld sa fl wie
Yn Odessa teie se al dat iis mei flink wat struie wat kruie
En de lningsbaan sit meters nder snie.

Mar Moermansk dan? Dr is gijn rein of stoarm
yn Kiev en yn Lvov bloeit al wer de snieklok
Tblisi lkt, 20 graden is de noarm
En de snie is echt teid yn Wladiwostok.

Miskien dat se nei Leningrad geane
Odessa, dat bliuwt hjoed echt pet
Se roppe en raze dat wy steane, mar fleane
ik kom sa nearne net.

Alle gates gean iepen, kies mar watst begearst
nei Amsterdam, nei Londen of Milano*
Allinne yn Odessa wurdsto noch opkeard
En dat is krekt wrt ik sa graach gean no.

Ik sit hjir no in heale dei te stressen
En dan ynienen: Odessa to the gate
Ik sjoch dr wer dy moaie stewardessen as prinsessen
se laitsje en einlik giet it need.

Wrom wol ik nei plakken wr't de rein beukt
Wr't de hagel jaget en de stoarmen strieme
Dat needwaar hie my hjir benei ferneukt
Mar no sit ik dan einlik yn de riemen.
 
Dan kreaket ynienen de ynterkom
De gesachfierder skrabbet even de kiel
Wy hawwe fertraging, it duorret in oere as fjouwer en jou mar
de skuld oan it grnpersoniel.

Dan galmet yn de hal foar de safolste kear
De fertraging duorret wis noch wol in dei
Wr't ik nei ta soe, dat nukt my net mear,
as ik hijr no mar heel gau wei mei.


*Das russissche Original hat Neu-Delhi statt Amsterdam und Magadan statt Milano; diese beiden Ersatzziele mgen zwar auch nicht mehr ganz das Gelbe vom Ei sein (frher habe ich sie oft und gerne besucht - ebenso wie N.-D. und London), aber immerhin das geringere bel ;-)

Hansis Schlagerseiten