De Strangers

Mor ni m den deze

Asse me na en dan
is iet vertelle da ni kan
dan denk ik na gij ni m mij, d'r gelove kik
just na is gin . . botte van
dan zegge kik ja na m alle chineze
mor ni m den deze    

'k was amper zeve jaar 
en 'k zat in 't tweede stude-jaar 
toen zee onzen heer alle boelekes 
weurre geleverd deur den ooievaar 
mor ik zee menir na m alle chineze 
mor ni m den deze ...  

(Refrng:)
Veur mij iet wijs te make 
hemme ze de verkeerde veur 
ik hm per slot van zake 
alles nog al gemakkelijk deur  

ik weet nog goe da kik as joenge pee 
m een van 's Gravewezel vree 
die probeerde te zegge dasset vreuger 
nog nooit m nen and're dee 
toen zeeje-kik schat na m alle chineze 
mor ni m den deze ...  

zo moest ik ook is veur e jaar op reis 
ik goeng veur zake nor Parijs 
mor ik kom thuis en me vrouwke zee 
schat verschit na ni. . 'k heb werral prijs 
ik zee ja dan kan wel m alle chineze 
mor ni m den deze ...  

Refrng

d'r zee d'onlangs ne polletieker mij 
a't kiezing is en 'k zn er bij 
awel dan beloof ik ge z veur de rest van oe 
levelank belastingvrij 
ik zee hem beleefd na m alle chineze 
mor ni m den deze..  

gebeuret dasse na zo na en dan 
is iet vertelle da ni kan 
dan denk ik na gij ni m mij, d'r gelove kik 
just na is gin. . botte van 
dan blijve kik zegge m alle chineze 
mor ni m den deze.. (4x)

Hansis Schlagerseiten