Conny Vandenbos

Mijn hart bemint te veel

Een vrouw dient weg te gaan,
van tafel op te staan
wanneer de liefde is afgeruimd,
zich af te wenden zonder woorden,
om wat onwetend werd verzuimd.

Een vrouw moet waardig zijn,
ondanks haar liefdespijn
beheerst verdwijnen zonder klacht,
zich zonder omzien daarheen wenden
waar haar een beter leven wacht.

Een vrouw mag niet zo klein,
zo vol van tranen zijn,
om geluk dat niet bleef bestaan
Een vrouw hoort daar te zijn
waar liefde waar kan zijn,
waar geest en stof tesamen gaan.

Een vrouw dient weg te gaan,
dient zich een bres te slaan
door alle hindernissen heen
Als op de puinhoop van haar liefde
haar hart verandert in een steen.

Een vrouw dient groot te zijn,
ook in haar zielepijn
Zij moet de scherpste kreet van haat
als laatste liefdeswoord bewaren,
en niet meer denken aan de smaad.

Een vrouw dient wijs te zijn,
en koud als ijs te zijn
voor de poort van een stervend hart
Een vrouw dient weg te gaan,
ver van de plaats vandaan,
waar liefde niet gedijd,
maar ik ben bang voor strijd
De angst klopt in m'n keel
Mijn hart bemint te veel.

Hansis Schlagerseiten