Rocco Granata

Marina

Mi arde enamigis al Marina
tre ĉarma kaj tre gaja brunulino
Sed amon mian tute ŝi neglektas:
kiel konkeri ŝian koron do?

Ŝin iam mi renkontis tute sola,
rapida igis mia bato kora.
Kaj kiam audis ŝi la amdeklaron,
ŝi kison al mi donis kun fervor'

$
Marina, Marina, Marina
mi volas edzigi al vi.
Marina, Marina, Marina,
mi estas frenezo pro vi!
|: Brunulino kara,
ho belajo rara,
vi ne devas min forlasi
ho ne, ne, ne, ne, ne :|

Instrumental

dal $egno al fine

Hansis Schlagerseiten